En politik där idéer och innovationer får gro

Om Sverige ska kunna utvecklas behövs en politik som uppmuntrar till nytänkande och innovationer. Som gör det möjligt att våga satsa och som ser till att det är enkelt att starta och driva företag där idéer får gro. En politik för mer möjligheter och mindre krångel och för riktiga jobb i växande företag. En politik som växer underifrån. Närodlat, helt enkelt.

Centerpartiet vill:

  • Att Sverige ska vara världens bästa land att starta och driva företag i
  • Att det ska bli lättare att få stöd för att våga satsa på nya idéer och innovationer
  • Se en utbyggd infrastruktur för att kunna bo och jobba i hela landet

 

Resultat för miljön

Om samhället ska bli 100% förnybart måste vi fortsätta den gröna omställningen. Miljö och tillväxt går hand i hand för ett hållbart samhälle.

Jobb i hela landet

Småföretagen är våra jobbskapare och de måste få bättre villkor. Dessutom ska vi sänka trösklarna till arbetsmarknaden så fler kan få ett jobb.

Landsbygd

Centerpartiet kommer ur en landsbygdsrörelse, där lokalsamhället och principen om att beslut ska fattas så nära människor som möjligt är vägledande.


Närodlad politik

Närodlad politik innebär närhet till beslut och att kunna påverka sin egen vardag. Det handlar också om en grön, social och jordnära liberalism.

 

Närodlad politik beskriver vår syn på var jobben skapas, och var makten ska ligga. För en grön omställning till ett hållbart samhälle behövs fler gröna jobb. Vi är övertygade om att miljö och tillväxt i hela landet är varandras förutsättning.

Närodlad politik är också vardagsnära som nya cykelvägar, närproducerad mat på dagis och bredband som ger dig möjlighet att arbeta vart du vill. Det handlar om att skapa förutsättningar för att leva, bo och jobba i hela landet.

Läs mer

Närodlad integration - bättre flyktingmottagande i hela landet

Centerpartiet presenterar 20 konkreta förslag för en förbättrad integration med en fungerande arbetsmarknad, bra boendesituation och bättre förutsättningar för kommunerna. Läs hela rapporten här