Anna-Karin Hatt

Andre vice partiledare

Sverige är ett av de länder i hela världen som ligger längst fram när det gäller omställningen till ett hållbart samhälle. Idag är mer än hälften av all vår energiförsörjning, och 60 procent av all vår el, förnybar. Samtidigt är Sverige bäst i världen på att använda it och ligger otroligt långt fram när det gäller att förse hela landet med snabbt bredband.

Det är bra, men både jag och Centerpartiet vill mer. Vi vill ge människor och företag riktigt bra förutsättningar att växa och utvecklas, oavsett var i landet de bor. Och vi vill fortsätta skapa riktigt bra resultat för miljön. Därför begär vi ditt mandat för att:

  • Ställa om till 100 procent förnybart, inom en generation
  • Hela landet ska ha bra bredband och mobiltelefoni i världsklass
  • Vartenda barn ska få rätt att lära sig mer, genom att använda mer smart it i skolan

RSS-länken verkar felaktig.


Jag är uppvuxen i byn Mosshult strax utanför Hylte, en lite ort med några tusen invånare alldeles på gränsen mellan Småland och Halland. Men sedan ett antal år bor bor jag och mina barn i Älvsjö, söder om Stockholm. Jag är andre vice partiledare för Centerpartiet.

En av de väldigt viktiga uppgifter vi i politiken har är att se till så att var och en kan få bra förutsättningar att göra mesta möjliga av sin förmåga. Det gäller på ett individuellt plan, men det gäller också för olika delar av landet. Jag är helt övertygad om att landsbygden mår bra av att storstäderna växer, och att storstäderna mår bra av att landsbygden får blomstra.

Jag och Centerpartiet vill att Sverige ska vara världens mest framgångsrika digitala samhälle. Just därför vill vi ta vara på informationsteknikens möjligheter på många viktiga områden – vi vill att vi använder smart it för att våra barn ska lära sig mer i skolan, att vi använder smarta digitala hjälpmedel för att kunna ge en bättre vård och omsorg, att vi använder it för att minska våra koldioxidutsläpp och se till så att fler entreprenörer kan nå ut till fler kunder och större marknader.

Just därför jobbar jag och Centerpartiet mycket för att hela Sverige ska ha tillgång till bra bredband och mobiltelefoni i världsklass. För lika viktigt som det var att få en väg fram till byn för 100 år sedan, lika viktigt är det idag att hela landet har riktigt bra elektroniska kommunikationer.

Har vi det, då kan vi också förbättra demokratin mer. Kanske kan vi till och med, med modern teknik, utveckla en verklig köksbordsdemokrati där fler kan vara med och påverka. Där fler av oss, som enskilda och företagare, kan uträtta sina ärenden med det offentliga digitalt. Där vi kan jobba på distans och plugga online på Chalmers och KTH, fastän man kanske bor i Visby eller Vilhelmina.

Samtidigt som vi gör det vill jag och Centerpartiet att vi i Sverige ska ställa om till ett hållbart samhälle, med 100 procent förnybar energi. Och vi är på god väg eftersom Sverige tillhör en av världsledarna. Och vi i Centerpartiet vill fortsätta så. Vi vill att Sverige ska fortsätta ta tydligt ansvar för att minska koldioxidutsläppen och sluta kretsloppen. Det ger oss ett bättre klimat, men det ger oss också ny kunskap, fler jobb och mer grön tillväxt.

Faktum är att vi, om vi tar vara på det gröna guld som finns i vårt land – forsande vatten, växande skogar, flödande solenergi och goda vindlägen – kan skapa jobb och tillväxt i hela vårt land. För morgondagens oljeschejker, de som sitter på framtidens gröna guld och framtidens lösningar, de sitter inte i Saudiarabien eller i Förenade Arabemiraten. De finns bland skogsbrukarna i Gnesta, de finns bland de som tillverkar biogasen och etanolen i Linköping och Norrköping, de finns bland de som förvandlar tallolja till grön diesel i Piteå, de finns bland de som utvecklar miljövänliga fordon i Södertälje och i Göteborg och de finns bland våra duktiga forskare och studenter på våra ansedda universitet och högskolor.

Det här är min passion, och min övertygelse. Att vi ställer om till ett hållbart samhälle, med 100 procent förnybar energi. Att vi tar vara på kraften i vårt digitala samhälle. Den utvecklingen vill jag gärna vara med och fortsätta leda och ta ansvar för utvecklingen.

 

Kontakta Centerpartiet

Twitter: @annakarin_hatt

Facebook: annakarinhatt

Skicka meddelande direkt