Personalförsörjning

Alla som är anställda av försvaret kan inte jobba där på heltid. Tvärtom måste det bygga på att soldater och officerare till stor del tjänstgör tidvis. För att det ska fungera måste arbetsgivare inom näringsliv och offentlig förvaltning se positivt på att de som jobbar hos försvaret kan kombinera det med en anställning någon annanstans.

Håller du med? Ja Nej

Personalförsörjning

Försvarets personalförsörjning måste bygga på att det är frivilliga insatser som görs i fredstid.

Därför behöver försvaret bestå av en stor andel soldater och officerare som tjänstgör då och då med fokus på när de behövs. Det är ett nytt sätt att jobba och övergången till det nya systemet är en stor utmaning. För att det ska bli bra behöver försvaret få tillräckligt mycket pengar och ett stort stöd från samhället. Det kan exempelvis handla om att de som tidvis jobbar hos försvaret måste kunna kombinera det med en civil anställning eller studier. Då är det viktigt att näringslivet och den offentliga sektorn ser positivt på det så att det fungerar i praktiken.