Lantbruket för landsbygden framåt!

Svenska bönder sliter hårt för att producera hållbar och säker mat med höga krav på djurhållning och miljöhänsyn. De håller landskapen öppna och skapar viktiga jobb på landsbygden. Men bland annat sommarens torka har gjort att det svenska lantbruket befinner sig i kris. Detta innebär problem för hela samhället. Centerpartiet har därför presenterat ett krispaket för det drabbade lantbruket på drygt 5 miljarder med förslag för att stärka lantbruksföretagens ekonomi, både akut och på lång sikt.

Eva sitter på en bänk framför Nyplings gårdsbutik

Dels handlar det om en satsning på generellt stöd till lantbrukare med ko, nöt, lamm och växtodling. Centerpartiet föreslår en dubblering av regeringens kompensation per vuxet djur och vi satsar också på ett specifikt stöd till växtodling samt höjd återbetalning av dieselskatten. Regeringens planerade kilometerskatt kommer att drabba bl a jordbruket hårt som är beroende av mycket transporter.

På lång sikt måste vi skapa bättre förutsättningar för ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk. Det behövs lägre kostnader, konkurrenskraftiga villkor och minskat regelkrångel. Men det behövs också ett politiskt ledarskap som kan göra det som krävs för att här och nu åtgärda den exceptionella situation som uppstått till följd av torkan.

EU har nu beslutat att det är möjligt att betala ut förskott på 85% av gårdsstöden i oktober. Då visar det sig att Jordbruksverket inte anser sig ha kapacitet att göra det. Men bönderna har inte tid att vänta på Jordbruksverkets administration. Sämre skördar och köp av foder kräver snabb hjälp för att klara likviditeten. Så här får det inte var, här måste regeringen agera!

Vi måste alla ha mat för att överleva och fungera. Trygg, säker mat utan antibiotika och producerad enligt höga svenska krav. Svensk livsmedelsproduktion och lantbruk är en viktig del av vår trygghet och säkerhet. Därför behöver Sveriges självförsörjningsgrad öka från dagens låga nivå på runt 50%. Livsmedelsproduktionen är också helt avgörande för jobb och tillväxt på landsbygden liksom en viktig del i energiomställningen. Därför är det så viktigt att staten nu tar ansvar för att snabbt stötta krisen inom lantbruket. Vi behöver duktiga bönder för mer svenska och närproducerade livsmedel framåt!

Eva Nypelius

20180809

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.