Lokala utvecklingsplaner viktiga för en attraktiv ö

Det är en spännande tid i politiken. Nationellt pågår blocköverskridande förhandlingar och jag hoppas att det leder till att vi snart har en regering som kan tolereras av Riksdagen. Lokalt har nu de nya förtroendevalda i regionens nämnder tillträtt sina uppdrag. Att vara med och ta ansvar för samhällsutvecklingen som politiker är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag. Det innebär att företräda medborgarna och prioritera hur vi använder våra gemensamma skattemedel på bästa sätt för ett attraktivt Gotland med en bra skola, vård och omsorg. Det innebär att ta beslut som berör människors vardag och få möjlighet att bidra till lokal utveckling på hela Gotland.

I höstas tog Regionstyrelsen beslut om de första lokala utvecklingsplanerna (Lup) som tagits fram för pilotområdena Fårö, Östergarn, Hemse och Burgsvik. Ikväll kommer vi att gemensamt underteckna dessa Lupar i Hemse tillsammans med representanter för de olika utvecklingsområdena. Det här är praktisk landsbygdsutveckling, färistar, parkeringsplatser, ny platta i Hemse ishall , bildande av bygderåd och medborgarkontor. Det skall bli spännande att följa utvecklingen av detta arbete för ett mer attraktivt Gotland.

Vi i nya regionledningen lägger stor vikt vid att jobba med hållbar tillväxt och regional utveckling. Bostadsbyggande över hela ön, bra kollektivtrafik för att göra det attraktivt för fler att flytta hit och underlätta kompetensförsörjningen framåt. Att vi har ett företagsklimat som upplevs som positivt och som bidrar till att företag kan växa och utvecklas.

Att förbättra företagsklimatet handlar mycket om ändrade arbetssätt och större fokus på dialog och service men också respekt och förståelse för varandras olika roller inom näringslivet och regionen.. Först när vi upplevs tillgängliga och levererar service av yppersta kvalitet till gotlänningar kan vi vara nöjda.

Stormen Alfrida visar än en gång hur sårbara vi är när det gäller el och telefontillgänglighet. Det är viktigt för tryggheten på ön att vi har bra reservkapacitet både för telefoni och fiber för att klara kommunikationen om något händer och här behöver vi jobba vidare med både Post- och telestyrelsen och MSB om satsningar på Gotland.

I helgen hade Lokrume Centerkvinnor den årliga julfesten i bygdegården för barn och vuxna. Dans kring granen, kaffe och saft, lotterier, ännu mera dans och givetvis kommer jultomten med godispåsar till barnen. Kul, trevligt och mycket uppskattat – en härlig tradition som i år genomfördes för 71:a gången!

Eva Nypelius

Krönika 2019-01-09

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.