Låt oss diskutera kvalité och rädda valfriheten

Glatt barn håller upp alla tio fingrar bakom en tavla där det står 5 + 5

Det är allvar nu. Om S, V och MP:s förslag om vinsttak genomförs slår det undan benen för många duktiga och uppskattade privata alternativ inom skolan, förskolan och omsorgen. Det riskerar att drabba hundratusentals elever. Förskolebarn med sina föräldrar. Seniorer på äldreboenden. Ja, alla som har gjort sina egna val av skola, förskola och äldreomsorg.

Här på Gotland är en tredjedel av förskolorna i enskild regi. Förskolorna får samma ersättning per barn oavsett om de är kommunalt eller privat drivna. Min uppfattning är att våra skattepengar skall hanteras ansvarsfullt och då är kvalité och valfrihet viktigare än att som S, V och Mp nu försöker stoppa mycket av den verksamhet som föräldrar, barn och äldre själva valt. Vi behöver en trygg och tillgänglig välfärd för alla i hela landet och då måste vi stoppa hotet mot valfriheten och istället diskutera kvalitetskrav i välfärden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.