Tillgången på bostäder är mycket viktig!

Äntligen prövar nu regionen det som kallas dubbel markanvisning. Förslaget kommer från en centermotion som lämnades i april 2016. Ett sätt att väcka intresse bland byggherrar att bygga både i tätorterna på landet för att också få mark i Visby. Jag hoppas vi får många intresseanmälningar till det paket med mark i Hemse, Klintehamn och Visby som nu ligger ute.

Befolkningen på Gotland ökar nu och det kräver tillgång till bostäder. Det som verkligen oroar mig är att det inte finns byggbar mark som är färdigplanerad och kan börja byggas direkt. Det är just nu det finns tryck på bostadsmarknaden och det får regionen inte slarva bort. Planarbete tar tid och jag tycker att även Gotland måste våga ta steget att tillåta att byggherrar själva gör jobbet med detaljplaner, det slutliga beslutet tar sedan alltid regionen.

 

Det känns bra att nu även Trafikverket är med på att inriktningen skall vara en bro till Fårö. För att underlätta för boende på Fårö behöver tillgängligheten öka och då är en bro det enda riktiga som jag ser det. Norra Centerkretsen har under många år drivit frågan och haft olika möten på Fårö om just möjligheterna med en fast förbindelse. Jag är glad att det nu konkret börjar hända något i bro-frågan.

När jag skriver detta njuter jag av solen och följer den gotländska politiken på distans. De rödgröna kommunalråden och Folkbladets skribenter skriver nästan dagligen om hur ansvarsfulla de rödgröna är, hur bra regionens ekonomi nu går och hur hemskt det kommer att bli om oppositionens budget skulle gå igenom. Inte ett försök till analys om varför vi i Borgerlig samverkan gör en annan bedömning av regionens ekonomi.

Det märks att det snart är valår. Den rödgröna majoritetens strategi är klar. De duckar för de underliggande ekonomiska problemen och hoppas på hjälp från regeringen och fram tills dess säljer de av ytterligare fastigheter och lever upp reavinsterna! Det är varken ansvarsfullt eller långsiktigt för att slå vakt om en bra välfärd på Gotland.

När jag sen läser Hälso- och sjukvårdens veckobrev blir det än tydligare för mig att vi gör rätt bedömning av regionens ekonomi, även om det är den trista och tråkiga slutsatsen.

På en månad har HSNs resultat försämrats med 10 miljoner, ingen rolig läsning. På måndag skall fullmäktige ta budgeten för 2018 och den bygger ju på att verksamheterna har en ekonomi i balans och inte visar minus 40 miljoner som HSN gör just nu.

Just nu pågår en översyn av kostnadsutjämningssystemet. För Gotlands del vet vi att det finns Ö-faktorer som inte systemet tar hänsyn till men som ger oss merkostnader på Gotland. Genom åren har vi inom politiken gemensamt drivit dessa för Gotland viktiga frågor gemensamt. Vid mötet med sjukvårdsministern förra veckan utestängde man oppositionen, varför?

På lördag firar Centerdistriktet 100 år. Vi inleder med att besluta om riksdagslistan för 2018. Centerpartiet har en bra laguppställning som kommer att kunna bidra till ett bra valresultat med målet att ta en av riksdagsplatserna från Gotland.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.