Splittrade socialdemokrater vill vilseleda

Vinster i välfärden var en het debattfråga vid senaste fullmäktige mötet. Det är bra för den frågan måste debatteras så att det verkligen kommer fram att detta S-MP-V förslag skulle innebära stopp för många privata välfärdsföretag som idag erbjuder tjänster till gotlänningarna. Ingen säger sig vilja stoppa verksamheter som Hattstugan, privata hemtjänstföretag eller små förskolor, men det är ju precis det som blir effekten av förslaget.
Hela Evas krönika kan du läsa nedan.

Valfrihet i välfärden

Serviceorter med en garanterad lägsta nivå på service liksom en satsning på kollektivtrafik är viktigt för att utveckla hela Gotland. Genom att vara långsiktiga och också satsa på bostadsbyggande på landsbygdens tätorter kan vi minska den klyfta som många idag upplever växer mellan stad och land. Båda behövs för ett attraktivt Gotland!

1 april infördes S och MPs flygskatt, tyvärr inget aprilskämt. Jag vill också se ett grönare flyg men en skatt helt utan styrmedel är inte rätt väg att gå. Detta gör det bara dyrare för oss som behöver flyg för att snabbt kunna förflytta oss. Miljöeffekten av flygskatten är minimal och uppskattas till lika mycket som biltrafiken släpper ut på 2 dygn. Istället bör vi stimulera så att flyget går över till förnybart bränsle i tanken, då ger det också resultat för miljön.

Vinster i välfärden var en het debattfråga vid senaste fullmäktige mötet. Det är bra för den frågan måste debatteras så att det verkligen kommer fram att detta S-MP-V förslag skulle innebära stopp för många privata välfärdsföretag som idag erbjuder tjänster till gotlänningarna. Ingen säger sig vilja stoppa verksamheter som Hattstugan, privata hemtjänstföretag eller små förskolor, men det är ju precis det som blir effekten av förslaget om vinstbegränsning till max 7% av operativt kapitel. OBS! Detta betyder inte att företaget får visa vinst på sista raden med 7% som jag tror många missuppfattar det.

Det är enkel retorik att säga ”för eller emot fritt vinstuttag i välfärden” som Filip Reinhag beskrev det i lördagstidningen. De trogna vänstersossarna gör allt för att vilseleda. I fullmäktigedebatten var Reinhag så drastisk att han pratade om att privata företag har fri dragningsrätt på skattemedel. Det finns avtal och regelverk. För mig och många gotlänningar är valfriheten viktig och har bidragit till högre kvalitet i välfärden.

Socialdemokraterna pratar om ofantliga övervinster medan Konkurrensverket svarade så här; "Välfärdsutredningen har inte visat upp några så kallade övervinster på de välfärdsmarknader där avtal träffats efter konkurrensutsättning".

Att förslaget splittrar S är tydligt! I tisdagens tidning sticker Björn Jansson (S) huvudet i sanden och hoppas att allt löser sig. Där skriver han ”när det gäller vänsterförslaget om vinster i välfärden har jag svårt att förstå hur det skall fungera. Men egentligen bryr jag mig inte för det kommer inte att genomföras”. Nej precis, det kommer inte funka! Men vänta nu, Filip Reinhag vänster (S) dundrar och försvarar förslaget och Björn Jansson höger (S) bryr sig inte. Tillhör de samma parti? Varför lägger de förslaget om de egentligen inte tror på det - är det månne valår? Samtidigt kan vi läsa att Jimmy Åkesson (SD) öppnar för samarbete med Socialdemokraterna. Röstar SD för förslaget om vinster i välfärden får det majoritet... Nej, nu längtar jag efter nytt ledarskap för Sverige och Gotland och efter vår och värme! Att få så och plantera och sen skörda såväl primörer som utveckling i hela landet!

Eva Nypelius (C)

2018-04-04

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.