Gotland
Centerpartiet lokalt

Hur vänder vi den psykisk ohälsan hos unga?

Gabriella och Joakim

Gabriella Hammarsköld och Joakim Samuelsson

Den psykiska ohälsan ökar i samhället och särskilt hos våra barn och ungdomar. Centerpartiet vill därför lägga fokus på barn och ungas hälsa. Unga behöver mer hjälp och stöd tidigt om ångest, sociala fobier, tvångstankar och lättare depressioner drabbar.

Skola, livsstil och hälsa hänger nämligen ofta ihop. En fungerande skola är centralt. Vi förebygger allra bäst genom att lotsa alla elever till godkänd skola då det visat sig öka ungas möjligheter i yrkeslivet och för en bibehållen hälsa.

Centerpartiet kommer att arbeta för att det blir enklare att få hjälp i skolan genom elevhälsan. Utöver kuratorer ser vi att det kan finnas studiepedagoger som exempelvis har beteendevetarutbildning.

De kan då både stötta eleverna i deras studier och vara ett samtalsstöd. Vi behöver satsa mer resurser på att öka samtalen med fler barn och unga om hur man hanterar motgångar i livet, sociala mediers krav på ett perfekt liv samt risker för utsatthet kring nätmobbing och näthat.

Centerpartiets mål är att alla som söker stöd för psykisk ohälsa ska erbjudas ett första besök hos Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) inom 30 dagar. Vi vill också satsa på samtalsstöd hos exempelvis samtalsterapeut eller kurator genom att utbilda fler.

Barnsjukvården behöver fler kuratorer på ön och det vill vi också bidra till.

Joakim Samuelsson (C) & Gabriella Hammarskjöld (C)

Riksdags- och regionfullmäktigekandidater