Motionera till sakpolitiskt program

För att göra hanteringen av motioner så smidig och effektiv som möjligt för kretsstyrelsen och för Dig som motionär är det viktigt att Du följer de formkraven! För information och exempel klicka på länken: https://drive.google.com/file/d/1TxJjHDYglI8p67lvC1ffiCHUa1YaNDxL/view?usp=sharing

Det finns i huvudsak tre olika syften med en motion. Det kan vara att:
1. Lägga till något i programmet
2. Ändra något i programmet
3. Stryka/ ta bort någonting från det sakpolitiska programmet

Lite längre ner hittar Du exempel på de olika motionerna. Det går även att yrka att exempelvis en viss arbetsgrupp eller sakkunnig ska uppdras att till nästa stämma revidera eller komma med förslag om en viss del av programmet. Generellt för alla motioner är att de innehåller:
1. En rubrik
2. En beskrivande brödtext
3. En eller flera att-satser

Rubriken ska beskriva motionens innehåll. I brödtexten får Du som motionär möjlighet att utveckla motionen och berätta för stämman varför de borde rösta på just Ditt förslag. I att-satserna berättar du sedan konkret vad förslaget är.

Du kan skriva hur många motioner du vill, men skriv varje motion i ett eget formulär.
Använd denna länk för att komma tillbaka till ett nytt formulär när Du skickat din motion: https://www.centerpartiet.se/4.6e4db4e617529e5bc3328f6.html

Har Du frågor eller funderingar kan Du kontakta kretsstyrelsen:
orebro.krets@centerpartiet.seFör att vi ska kunna kontakta Dig vid eventuella oklarheter eller frågor.
Vad är syftet med Din motion? * (obligatorisk)
Vad är syftet med Din motion?
Exempel: Bygg för framtiden — bygg en tunnelbana!

Här får Du möjlighet att utveckla din idé/ åsikt. Exempel: Idag har alla större och betydelsefulla städer ett tunnelbanesystem. Det är både effektivt och miljövänligt. Därför tycker jag att vi borde ha en tunnelbana i Örebro kommun!

Här skriver Du dina att-satser. Det kan vara en eller flera att-satser så länge de avser samma motion. Exempel att Centerpartiet i Örebro kommun ska verka för att en tunnelbana anläggs i staden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.