Är det reavinsten på 96 miljoner som lockar?

Eva Nypelius leende i förgrunden med Lars Thomsson i djup koncentration bakom henne.

Vid årets sista fullmäktigemöte blev det mycket diskussion om fastighetsförsäljningar. För mig och Centerpartiet finns alltför många frågor runt försäljningen av Almedalsbiblioteket och delar av Universitetets lokaler. Den rödgröna majoriteten med stöd av Moderaterna har drivit på försäljningen. En försäljning helt emot Region Gotlands riktlinjer för försäljning av fastigheter och dessutom drygt 20 miljoner under regionens värdering. Varför gör man egentligen detta? Svaren vi får är otydliga. Är det reavinsten på 96 miljoner som lockar mest även om man inte vill säga det?

Universitetet, Campus Gotland är en av de enskilt viktigaste verksamheterna för Gotlands utveckling, det är vi helt överens om. Men, vi har inte uppfattat att Universitetet är missnöjda med regionen som hyresvärd. Och varför är inte grannbyggnaderna med där Universitetet också har lokaler, studentcentrum och administration? Nu får istället Universitetet två olika hyresvärdar inom samma område - varför skulle det vara bättre? Dessutom sägs inget i avtalen om framtida utveckling, det som framförs som huvudargument från (S) och (M).

Lärdomen som regionen tydligt gjort vid tidigare försäljning av bl a äldreboenden är att det är både billigare och enklare att själv äga de fastigheter där vi har egen verksamhet. Nu binder vi istället upp oss i ett långt hyresavtal och betalar hyra till ett externt företag.

Nej, vi i Centerpartiet avstyrker försäljningen eftersom vi anser att det är fel försäljningsmetod helt emot våra riktlinjer, drygt 20 miljoner under värderat pris, affären innebär högre årliga kostnader för regionen genom hyresavtalet för biblioteket. Just nu pågår planering av hamnområdet och då skall man inte sälja en så strategiskt viktig fastighet innan detaljplanen är klar.

Gotlandshems försäljning av lägenheter tycker jag är bra och den ger möjlighet för bolaget att vidareutveckla med hyreslägenheter på landsbygden och i Visby. Detta är en försäljning som skett öppet och mycket positivt att det är lokala aktörer som nu tar över i både Havdhem och När. Genom försäljningen underlättar vi för Gotlandshem att bygga fler bostäder som vi så väl behöver över hela Gotland.

Jag funderar mycket på vilket samhälle vi vill ha framåt. Jag är övertygad om att #Metoo-upproren kommer att förändra mycket till det bättre i bemötande och respekten för varandra. Vi behöver en diskussion om normer och värderingar och hur vi förändrar kultur och attityder för att nå ett samhälle där det råder nolltolerans mot sexuella övergrepp, kränkningar och trakasserier.

Regeringen inför nu flygskatt från den 1 april. Varför inte istället stimulera omställningen till förnybara drivmedel för en verklig miljöeffekt? Nu straffar man resenärerna. Det är inte resorna som skall stoppas utan drivmedlen som skall bytas - då får vi resultat för miljön! Ett av alla exempel på att Sverige behöver ett nytt ledarskap!

Jag vill avsluta med att önska er alla en riktigt God Jul och ett nytt spännande valår 2018!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.