Gotland
Centerpartiet lokalt

Låg självförsörjningsgrad allvarligt vid krisläge

Svensk självförsörjningsgrad är undermålig! Vår inhemska livsmedelsproduktion är nu så låg som 50 procent vilket utgör ett allvarligt hot mot vår förmåga att hävda vår självständighet vid ett katastrofläge.

Gabriella och Karl-Johan kampanjar i Stenkyrka.

Här måste staten ta ett större ansvar att underlätta samt möjliggöra en ökning av svensk livsmedelsproduktion. Förenkla regelverk och stötta våra livsmedelsproducenter. Många enskilda och oberoende producenter minskar sårbarheten vid ett krisläge. Dagens lagerhållning av bl.a. livsmedelsprodukter är tyvärr under all kritik ur ett sårbarhetsperspektiv. Nutida livsmedelsredundans bygger på lastbilstransporter som ständigt befinner sig på väg. Många gånger dessutom utförda av ett utländskt transportföretag vars lojalitet för svensk livsmedelsförsörjning kanske inte alltid går i första hand. Totalförsvarsplaneringen måste ta fart. Idag är det civila försvaret obefintligt och planering för detta måste inledas snarast.

Karl-Johan Boberg (C), Regionfullmäktigekandidat

Gabriella Hammarskjöld (C), Riksdagskandidat