Den tredje kabeln till Gotland ska byggas!

Sverige står på toppen av en högkonjunktur. Men mitt i brinnande högkonjunktur växer problemen. Arbetslöshet står sida vid sida med arbetskraftsbrist. Klyftan växer mellan de som har och inte har ett jobb. Samtidigt ökar otryggheten på många platser i Sverige och köerna i vården växer. Detta är utmaningar som vi kan lösa, om vi vågar genomföra rätt reformer.

Vår budget fokuserar på reformer som löser de problem vi ser på arbetsmarknaden och på förändringar som gör skillnad i människors vardag. Vi sänker skatten för alla som arbetar, mest för dem som tjänar minst. Vanliga löntagare får mer kvar i plånboken, det handlar om 2 000 kronor per år.

Vi stärker också pensionärernas ekonomi genom att sänka skatten för alla pensionärer. Mest får de med lägst pensioner. Exempelvis får en pensionär som har 14 000 kronor i månaden behålla ytterligare 3500 kronor mer i plånboken per år. Vi vill dessutom höja garantipensionen som går till pensionärer med allra lägst inkomster.

Ett avgörande sätt att stoppa den regionala klyvningen är att bygga ihop landet med mer satsningar på infrastruktur. Ett järnvägslyft och bredband i hela landet. För Gotlands del ser vi behovet av att stärka elnätskapaciteten. För att möjliggöra en ökad utbyggnad i förnybar kraftproduktion på Gotland anser Centerpartiet att regeringen ska ge Svenska Kraftnät i uppdrag att fortsätta byggandet av en tredje elnätskabel till Gotland.

En bidragande orsak till otryggheten är också de stora bristerna i välfärden. Den psykiska ohälsan hos barn växer och alltfler unga söker hjälp hos Barn- och Ungdomspsykiatrin, men många möts av en stängd dörr och långa köer. Månader och till och med år kan gå innan barnen och deras familjer får hjälp. Vi lägger därför 300 miljoner för att snabbt minska köerna.

Unga nyanlända är också utsatta. Vi förstärker därför satsningen mot ungas ohälsa och lägger ytterligare 200 miljoner per år för att de ska kunna få behandling mot akuta stressymptom.

Slutligen använder vi vår budget för att ta tag i allvarliga miljöproblem. Genom att lägga 1,3 miljarder mer än regeringen de kommande tre åren vill vi motverka bottendöden i Östersjön och säkra vårt dricksvatten. På detta sätt är vi sparsamma med de medel högkonjunkturen ger. Vi prioriterar våra satsningar till just de reformer som stärker tillväxten och öppnar upp för fler jobb, samtidigt som vi minskar klyvningen i landet, ökar tryggheten och snabbar på miljöomställningen. Det är så vi bygger ett tryggare, öppnare och starkare Sverige.

Det är dags för ett nytt ledarskap för Sverige.

ANNIE LÖÖF Partiledare för Centerpartiet

EVA NYPELIUS Distriktsordförande Gotland

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.