Sommartal 2015

Observera att det talade ordet gäller.

Det finns mycket man kan säga om den här sommaren. Solenergi är kanske inte det första man kommer att tänka på. Lyckligtvis är vatten och vind också gröna energikällor.

Oavsett om man stått under ett paraply i juli, eller njutit av augustisolen, har vädret varit ett kärt samtalsämne. Det är inte så konstigt: sol, vind och vatten är grunden för livet på jorden. Vi har all anledning att bry oss.

När klimatet förändras kan vi inte låtsas som det regnar.

***

Just denna dag, den 25 augusti för tio år sedan, nådde orkanen Katrina Floridas kust. Under följande dagar drabbades miljontals människor av ovädret: Strömavbrott, översvämningar, sönderblåsta hus, förstörda städer och samhällen. Nära tvåtusen människor miste livet.

Dryga halvåret innan Katrina drabbade den amerikanska södern upplevde vi i Sverige en av de värsta stormarna sedan förra sekelskiftet. 75 miljoner kubikmeter skog fälldes när Gudrun drog in över Sverige. Min barndoms skogar förändrades till oigenkännlighet. Hundratusentals hem blev strömlösa. 18 personer omkom direkt eller indirekt till följd av stormen.

Katrina var inte den första, och inte den sista orkanen. Gudrun var inte den första eller sista stormen. Men i klimatförändringens spår förväntas vi allt oftare få allt fler namn att förknippa med sorg, saknad och sönderblåsta egendomar.

***

I höst samlas världens länder i Paris för att komma överens om ett nytt klimatavtal. Ett avtal som måste bli ett steg mot målet att jordens medeltemperatur inte ska höjas med mer än två grader. Ett avtal som måste ställa krav på kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.

Sverige har ett stort ansvar att ta för att detta ska bli verklighet. Vi ska fortsätta vara ett föregångsland som visar att ekonomisk tillväxt och minskade utsläpp går hand i hand. Men vi behöver också visa ledarskap i förhandlingarna.

Än så länge har vi inte sett mycket av det ledarskapet från regeringen.

Minns ni statsministerns sifferbingo förra hösten? Försöket att få det att verka som om den rödgröna regeringen stod fast vid Alliansens mål om att EU ska minska utsläppen med motsvarande 50 procent till år 2030. Medan Stefan Löfven i själva verket bad riksdagen om stöd för att skriva ner målsättningen till 40 procent.

Med dubbla budskap försökte regeringen både blidka en klimatengagerad hemmaopinion och skaffa nya kompisar i Bryssel. Alla kan misslyckas i en förhandling, men en god förhandlare kör med öppna kort.

Om ni minns sifferbingon så kanske ni också minns att vice statsminister Åsa Romson efter de misslyckade EU-förhandlingarna om klimatmålen lovade driva på för att ambitionen skulle höjas i god tid till Paris-mötet.

I dag är det den 25 augusti. Ett datum som borde påminna oss om allvaret i situationen. Om någon ambitionshöjning ska ske så borde den redan ha skett.

***

Klimatpolitiken måste föras både globalt och här hemma. Att minska utsläppen från transporterna är en av våra viktigaste utmaningar.

Det är därför vi vill införa ett bonus-malus-system som gör det billigare att köpa en klimatsmart bil. Det är därför vi till partistämman om en månad föreslår ursprungsmärkning av bränslen och energideklaration av personbilar så att det blir lättare att sänka sina egna utsläpp.

Att göra det lättare och billigare att bli klimatsmart är nödvändigt om vi ska klara av att ställa om fordonsflottan. Just därför bör bussar och lastbilar också omfattas av ekonomiska styrmedel genom en miljöpremie.

Utbyggnaden av förnybar energi måste också fortsätta. Både i liten skala och i stor. Både med solceller på villataken och med vindkraftsparker utanför våra kuster. Med enklare regler för att investera och bygga ut det förnybara, och genom skatteväxling som gynnar den gröna omställningen blir det lättare och billigare för både privatpersoner och företag att vara klimatsmarta.

Detta kan låta som självklarheter. Men kom då ihåg att vi har en regering som tänker införa skatt på sol- och vindkraft. Kom ihåg att de stoppat utbyggnaden av ladd-infrastruktur för elbilar. Glöm inte hur höga klimatmål de hade före valdagen.

Det är inte utan att man undrar över Miljöpartiet. Vad hade de tänkt heta i nästa valrörelse?

***

Nej, mina vänner. Sverige förtjänar en bättre klimatpolitik. Sverige skulle tjäna på en bättre klimatpolitik. För det gäller att se hela bilden.

I klimatförändringens spår följer katastrofer. Men att klimatanpassa är inte en katastrof. Tvärtom.

När det blir lättare och billigare att vara klimatsmart, i stället för svårare och dyrare, ja då händer saker. Då väcks nya tankar. Nya innovationer blir till. Nya företag skapas.

Samhällsekonomin trivs nämligen i den där gröna myllan av tillit, kreativitet, entreprenörskap och närodlat. Den där myllan som får näring när man inte kväver nya initiativ med skatter och detaljstyrning. I den myllan spirar tillväxten. Där gror fröna till framtidens nya jobb.

***

Och nu pratar hon om jobben igen, tänker ni.

Ja, det gör jag.

Det kan ni nämligen se som ett löfte: Jag tänker fortsätta ta debatten om jobben.

Det måste bli tydligt att det finns en skillnad mellan de partier som tror att jobben blir till på regeringskansliet, och de partier som ser att det är i småföretagen de skapas.

För oss som är politiker blir jobb lite för ofta en fråga om siffror i en budget. Om statistik och tabeller, om konjunkturer och prognoser.

Det är kanske inte så konstigt. Ska en statsbudget finansiera klimat och miljö, vägar och järnvägar, skola och välfärd behövs en stark ekonomi, växande företag och människor som jobbar och betalar skatt.

Men frågan om jobben är mycket större än så. Den handlar om människor. Om ungdomar som får sitt första jobb. Om hur nya svenskar snabbare kan ta sig in på arbetsmarknaden. Om hur vi underlättar för dig som länge drömt om att starta eget att våga ta steget.

Jag vet att därute finns miljoner drömmar. Vi som är här i dag har kanske varsin. Att drömma är mänskligt. Att drömma är bra.

Politikens uppgift är inte att krossa drömmar som är för stora, utan att ge människor en chans att förverkliga dem. Det är grunden för en närodlad politik som tror på människor.

***

Under förra årets valrörelse var vi tydliga med att vi ville underlätta för de företag som skapar jobb, och för att öppna dörren till arbetsmarknaden för fler. Vi tog strid mot de partier som nu vill skatta bort ungdomsjobben och trixa bort ordet arbetslös från arbetslöshetsstatistiken.

Vi är fortfarande lika tydliga.

Vi kommer att fortsätta presentera förslag som tar fasta på att fyra av fem jobb skapas i småföretagen.

Vi kommer fortsätta att arbeta för bättre matchning på arbetsmarknaden, där fler får vara med och förmedla jobben.

Vi kommer att fortsätta vara en tydlig röst för lärlingsjobb och minskat regelkrångel.

För, vänner, bakom de där siffrorna som Socialdemokraterna trixar med finns ju riktiga människor. Det är för deras skull och för riktiga jobb vi tar kampen.

***

Om en månad börjar Centerpartiets partistämma i Falun. Där ska jobbpolitiken fortsätta utvecklas.

En viktig del i detta arbete är att tydligare lyfta fram de delar av jobbpolitiken som har med utbildning att göra.

Ett av de stora reformpaket vi kommer lägga fram till stämman är därför ett program med rubriken Utbildning till jobb.

Den utbildningspolitik vi föreslår vilar på tre ben:

Lärarens avgörande roll för elever och studenter.

Valfrihet för elever och föräldrar.

Samt den förvånande nog kontroversiella ståndpunkten att utbildning ska leda till jobb.

***

Under morgonen i dag och de senaste dagarna har Centerpartiet presenterat en rad förslag för att stärka kvaliteten i skolan, och för att utbildningen bättre ska bidra till att fler kommer i arbete.

Det handlar bland annat om skapandet av ett nationellt institut för fortbildning av lärare och skolledare, införandet av en kompetensutvecklingsgaranti och höjda lärarlöner.

Vi har också föreslagit att yrkesteoretiska program på gymnasiet ska göras fyraåriga och att Skolinspektionen, snarare än att utvärdera alla skolor lika mycket, bör lägga mer kraft på de skolor som har störst utmaningar.

Jag vill nu foga ytterligare två förslag till detta reformpaket:

För det första: När en skola hotas av nedläggning bör kommunen vara skyldig att undersöka om det finns andra aktörer, till exempel företag eller föräldrakooperativ, som vill ta över verksamheten.

För det andra: Vi vill införa ett snabbspår för dem som vill ta över verksamheten. Genom att göra det möjligt att söka tillstånd för övertagande av nedläggningshotade skolor året runt minskar risken för att elever och familjer kommer i kläm.

Valfrihet handlar nämligen också om likvärdighet. Om att ge alla elever inflytande över sin utbildning. När Stefan Löfven rivit upp den blocköverskridande friskoleöverenskommelsen med Alliansen, och regeringen nu lutar sig mot Vänsterpartiet, ökar risken för att skolvalet blir ett lotteri. Nitlotten går till dem som råkar bo i en kommun där politiker anser att deras egen makt är viktigare än elevernas möjlighet att välja.

En kartläggning i tidningen Dagens Samhälle nyligen illustrerar problemet väl: Mellan 2012 och 2014 sa S-styrda kommuner nej till åtta av tio friskoleetableringar.

För att förhindra att valfriheten blir ett lotteri behövs ett tydligare skydd för eleverna.

Centerpartiet är inte ett parti som pekar med hela handen och talar om i vilken skola du eller dina barn ska gå. Men vi är tydliga med att den skola ni väljer ska hålla hög kvalitet.

Vi tror på människor. Ingen ska behöva tvivla på det.

***

När jag tänker tillbaka på min egen skoltid tänker jag ibland på skolmaten. Och jag tänker på mjölken i glaset bredvid tallriken på plastbrickan.

På många sätt kan det minnet också vara en bild av svensk landsbygd.

Levande landsändar med skola och inflyttande barnfamiljer. Närodlad mat. Lokal mjölk. Men riktigt så enkelt är det inte.

Kommer ni ihåg sagan om Mäster skräddare? Om mannen som gick till skräddaren med ett tyg för att få en rock uppsydd.

– När blir den klar, frågande han.

– På lördag, fick han till svar.

Men det bidde ingen rock. Det bidde inga byxor. Det bidde ingen väst. Inga vantar. Ingen tumme. Det bidde ingenting.

Många har bett Stefan Löfven att göra något för landsbygden.

– När kommer politiken, frågade de.

– Efter valet, svarade han.

Men vad bidde det?

Socialdemokraterna talar gärna om sina satsningar på landsbygden. Men att ta mer pengar än man ger är ingen satsning. Det är ett hån.

***

Just nu upplever Sveriges mjölkbönder sin djupaste kris på mycket, mycket länge. Från regeringen är tystnaden talande.

Orsaken till mjölk-krisen är bland annat EU:s handelskrig med Ryssland som fått mjölkpriserna att rasa.

Det är inget vanligt marknadspris som sjunkit. Det är ett pris som sjunkit på grund av att EU tagit politisk ställning på ett sätt som vi har anledning att vara stolta över. Men det är situationen i Ryssland och kriget i Ukraina EU:s sanktioner är riktade mot. Inte de svenska mjölkbönderna.

Det är därför Centerpartiet presenterat förslag för hur den akuta krisen kan hanteras.

Det är samtidigt viktigt att se att landsbygdens företag i grunden har samma behov som alla andra företag. Det behövs en politik som stärker svenska bönders konkurrenskraft. Det krävs reformer som minskar kostnaderna och krånglet.

***

Många människor drömmer om att bo på landsbygden. Och de allra flesta som bor där trivs. Där finns utveckling och framtidstro. Även om det inte alltid är så det låter i tv:s debattprogram.

Men landsbygden har också utmaningar. Genom att göra det lättare att bygga bostäder och kommersiella fastigheter utanför detaljplanelagt område kan fler leva och verka där.

Tillgången till bra skolor är avgörande för att barnfamiljer ska våga flytta till eller stanna kvar på landsbygden. Och då krävs nya lösningar. Fjärrundervisning måste bli tillåtet i alla relevanta ämnen. Och skolor ska ha möjlighet att anordna fjärrundervisning på entreprenad.

Alla dessa förslag finns med i de program vi nu lägger fram till partistämman. Vi gör det för att vi tror på människor.

Vi gör det för att landsbygden inte ska bli ett mossigt museum, utan myllra av modernitet och möjligheter.

***

Fattiga människor som utsätts för våld och överfall på våra gator. Granater som exploderar i våra städer. Mord och skottlossning. Hat och hot. Det ska inte behöva vara såhär.

Det är sommar men det känns som vinter. Det gör mig ledsen, bedrövad och arg att se all den grymhet och den kyla vi sett i samhället den senaste tiden. Och jag känner oro över vart samhällsdebatten är på väg. Alla förenklingar. Alla sammanblandningar.

Vi måste kunna ha flera bollar i luften samtidigt. Vi måste kunna stå för öppenhet och erbjuda människor en fristad, och samtidigt vara tydliga med att brottslighet kraftfullt ska bekämpas.

Ett samhälle som tror på människor måste kunna göra både och.

Behövs det politiska initiativ för att kriminalisera terrorresor, motverka radikalisering och för att öka polisens närvaro? Ja, det behövs.

Ska vi ta krafttag för integrationen, med tidigare insatser för språkinlärning, tydliga incitament för att börja jobba och ett jämnare mottagande i landets kommuner? Ja, det ska vi.

Ska vi backa från principerna om människors rätt till asyl, och blunda för krig, fattigdom och humanitära katastrofer? Aldrig.

***

Innan den regniga semestern började var det en solig vecka i Visby. Där i Almedalen talade jag om hur jag ser på borgerlighetens uppdrag de kommande åren. Jag försökte beskriva de värden jag ser som centrala för en borgerlig politik: Fri företagsamhet, valfrihet, grön tillväxt och öppenhet.

Detta är grundstenar i ett borgerligt samhällsbygge. Men när man betraktar samhället just nu ser man snart att utmaningarna är stora.

Vi lever i en värld med krig och konflikter. I ett Europa där den ekonomiska krisen ännu inte är över. I ett Sverige där många känner oro.

Detta är också en del av borgerlighetens uppdrag. Att ta sig an de samhällsfrågor som ibland kan vara allra svårast.

Men borgerlighetens svar får aldrig bli att slå följe med de krafter som spär på och exploaterar människors oro. Vårt svar måste inge hopp.

Fri företagsamhet, valfrihet, grön tillväxt och öppenhet har gett hopp till människor så många gånger förut. Jag är övertygad om att det kan ske igen.

Men det handlar om att våga tro på människor. Även när människor tvivlar på politikens förmåga att möta framtidens utmaningar. Det kanske är då vår tilltro till mänskligheten behövs som allra mest.

***

Vänner. Framför oss väntar nu hårt arbete för att vinna väljarnas förtroende i nästa val. Och jag vet att Centerpartiet kan leverera.

Jag upprepar gärna att vi gjorde en bra valrörelse 2014. Men en mandatperiod är inget kortdistanslopp i medvind.

En mandatperiod kan vara som en regnig sommar. Som ovädersdagar. När man blöt och trött kämpar i motvind får man tänka på att det kommer soliga stunder.

Centerpartiet samlas om en månad till en stämma där ny politik ska tas fram. Där kraft ska samlas. Debatter hållas och beslut fattas.

Med närodlad politik och stark tro på människors förmåga vill vi forma ett alternativ som ger hopp. Så att den som bara ser regnmoln vågar börja längta efter solen.

Tack.