Jultal 2015

(Observera att det talade ordet gäller)

Det är i svåra tider vi prövas. Och vänner, det är svåra tider nu. Vi prövas som människor.
Som samhälle.
Som land.
Men vi har prövats förut.
Och vi har klarat det.
Som alltid i svåra tider finns starka krafter som vill få lösningen att verka enkel. Som vill få oss att tro att det finns ett enda magiskt förslag som kan förändra allt.

Men vänner, enkla lösningar är sällan några lösningar. Inte när läget är svårt. Vi måste hålla huvudet kallt, inte drabbas av panik. Vi behöver beslutsamhet, men utan att fatta beslut som förvärrar läget.

Nu är tiden inne för ansvarstagande. Nu är tiden inne för konkret handling som på riktigt gör skillnad.
I dag kommer jag att tala med er om tre av de största utmaningar Sverige och världen har stått inför på mycket länge.
Jag ska tala med er om behovet av en fungerande rättsstat. Om radikaliseringen, terrorn, otryggheten och hoten mot våra öppna samhällen.
Jag ska tala med er om integration och migration. Om de människor som drivs på flykt av krig, terror och förföljelse.
Och jag ska tala med er om jordens klimat. Om hur växthusgaser förvränger årstiderna, orsakar extrema väderproblem och förstör livsbetingelserna för miljontals människor.

Vi ska känna ödmjukhet inför dessa utmaningar. Vi ska vara medvetna om att de kräver kompromisser och att gamla sanningar utmanas av nya. Men vi ska också vara tydliga med att svåra stunder kräver starka värderingar. Och vi ska vara medvetna om att hopplösheten är vår fiende. Aldrig är behovet av framtidstro viktigare än när verkligheten känns som mörkast.

Tider av kris kan ta fram det allra bästa hos oss människor. Svåra prövningar kan få oss att klara av saker vi inte trodde var möjliga. Vi har alla dessa starka krafter inom oss. Vänner. Låt oss nu gemensamt ta fram dem. Låt oss visa att kriser är till för att övervinnas.

***

Den här hösten har satt djupa spår i oss alla. Det har varit den vidriga ondskans höst.
Bestialiska terrordåd i Frankrike, Libanon och Turkiet.
En hatattack på Kronans skola i Trollhättan.
Mordbrand efter mordbrand på flyktingboenden.
Våldtäkter, avrättningar och oljefatsbomber i Mellanöstern.

Hat.
Hat som föder ilska. Hat som föder sorg. Hat som föder hat.
Extremismens och terrorns laglöshet är ett hot mot allt det vi står för. Och när terror och extremism drabbar oss behöver vi sätta hårt mot hårt. Vara beslutsamma. Visa handlingskraft.
Men ställda inför det besinningslösa våldet måste vi också besinna oss.
Inte rusa iväg i ursinne. Inte bekämpa hat med hat.
Med rättsstatens principer som grund ska Sverige stärka förmågan att avslöja och stoppa hoten mot vårt fria och öppna samhälle.
Vi ska alltid värna vår demokrati och vårt rättssamhälle. Vi ska alltid värna vår frihet. Vi ska aldrig ge vika för terror och extremism.

***

Vänner.

När mordbrännare härjar, när terrorhoten blir allvarligare, när stadsdelar blir laglöst land där kvinnors utsatthet ökar. Då växer också otryggheten. Den smyger sig sakta på. Den ökar misstänksamheten och skapar avstånd mellan människor. Otryggheten hotar samhället. Den hotar vår öppenhet, vår frihet och i förlängningen vår demokrati.

Oavsett om man bor i Sorsele eller Södertälje, Malmö eller Mora så måste samma självklara regel gälla: Alla Sveriges invånare har rätt att känna trygghet, kvinnors rättigheter måste kunna garanteras i hela landet. Och det kräver att rättsstaten är stark och närvarande. Att polis och myndigheter som har till uppgift att upprätthålla lag och ordning finns där de behövs. Att våra lagar är moderna och anpassade till de hot som samhället utsätts för.

Därför kan jag i dag presentera att Centerpartiet vill satsa två miljarder på polisen. Pengar som ska användas till mer än 1 600 nya polistjänster, till höjda löner och för att ta nya tag mot brottslighet på internet, fotarbete mot radikalisering samt inbrott och stölder på landsbygden.

Vi vill med denna satsning också ge områdespoliserna bättre villkor. Områdespoliserna är de poliser som möter vanliga människor i vardagen. Som finns i vår närhet, bland våra ungdomar, i kvarteret eller hemma på byn. Polisen spelar en avgörande roll för tryggheten i samhället, och den signalen måste vi också sända från statens sida.

Denna polissatsning är ett av flera förslag som Centerpartiet lyfter fram för att öka tryggheten i Sverige. Otryggheten har nämligen flera ansikten. Och kräver åtgärder på flera plan.

Under hösten har vi sett hur flyktingboenden förtärts av hatets lågor, och hur det som skulle bli en trygg fristad förvandlats till rök och aska. När detta skett, ja, då har internet fyllts av ivriga påhejare. Näthatare och troll som uppmanar till fler mordbränder, personer som till mordbrännarnas hjälp publicerar listor över boenden. Dessa attentatens apostlar kan inte få härja fritt.

Dagens lagstiftning mot uppvigling har knappt ändrats sedan 1800-talet. Den är omodern och måste ses över. Centerpartiet föreslår också att straffet för uppviglingsbrott skärps. Det är ett problem att så få åtal väcks, trots att det uppviglas både vitt och brett i sociala medier och på andra nätforum. Detta kan inte tolereras i en modern rättsstat.

Men vi måste tyvärr också inse att det redan finns dem i vårt land som radikaliserats. Att närmare 300 personer åkt från Sverige för att strida med Daesh. Att våldsbejakande och antidemokratiska organisationer förekommer i samhället. Alla extremister, oavsett vilken extremism de företräder, ska veta att det svenska rättssamhället inte tolererar terrorism och extremistiskt våld. Lagstiftningen ska därför vara tydlig. Offentliga medel ska inte få gå till sådana organisationer, och likt Norge bör Sverige införa en lag som kriminaliserar samröre med terrororganisationer.

Detta är några av de förslag som jag i dag presenterar. De stärker rättsstaten. Och målet är tydligt: Att värna tryggheten. Att värna friheten. Att värna demokratin.

***

Vänner.

Det är inte särskilt många år sedan majoriteten av Europas länder var diktaturer. Det är inte länge sedan Europa låg i ruiner. Krig hade följt på krig. Ur askan reste sig vår del av världen som en Fågel Fenix. Europa blev en frihetens kontinent. Och vänner, fler länder måste få följa vårt exempel.

De länder som i dag vittrar sönder i krig och konflikter, där ondskan kunnat gräva sina skyttegravar. Dessa länder måste även de ges möjligheten att resa sig ur fördärvet. Också dessa länder behöver fri- och rättigheter, de behöver rättsstatens institutioner och trygghet.

Sverige ska samarbeta med andra länder för att oskadliggöra terrorister och mördare. Och Sverige ska ställa upp i kampen mot Daesh, på plats och på det sätt vi bäst kan bidra.

Sverige finns i dag på plats med en militär utbildningsinsats i norra Irak. Där stöttar vi självförsvaret mot Daesh. Vi vill att den utbildningsinsatsen fortsätter. Det kräver att finansieringen tryggas liksom att behoven analyseras för att skydda säkerheten för svensk personal på plats.

Efter de vidriga terrorattentaten i Paris har Frankrike bett Sverige och övriga EU-länder om hjälp. Det ska vi hörsamma. Det är vi skyldiga att göra.

Att Sverige finns på plats i kampen mot Daesh är ett av de sätt vi med stolthet kan svara: Ja. Frankrikes sak är vår.

Men det är lika mycket ett budskap till de länder där människor flyr undan Daesh och deras blodiga terror. Syrien. Irak. Vi sviker inte. Mördandet måste få ett slut. Er framtid är också vår framtid.

***

På kort tid har antalet asylsökande till Sverige ökat kraftigt. Bara de senaste två månaderna har nästan 80 000 personer sökt asyl i Sverige.

Föreningar och civilsamhälle gör ovärderliga insatser för att hantera situationen. De frivilliga krafterna visar att Sverige är mycket mer än bara myndigheter och kommuner.

Samtidigt är kommunerna och myndigheterna mycket ansträngda. De börjar nå gränsen för vad de klarar av. Det beror på den stora ökningen av asylsökande. Men det beror också på bristande politiskt ledarskap. Sverige har under många år undvikit de nödvändiga strukturreformerna på arbets- och bostadsmarknaden.

Regeringen har i detta läge sett sig tvungna att vidta åtgärder. Flera av dem är mycket drastiska. Det är de svenska systemen för flyktingmottagande som tvingat regeringen till detta. Våra system inte är byggda för att ta emot så här många människor på en gång.

Inte heller EU klarar situationen. Vi har en Dublinförordning som för det första inte följs. Men som för det andra skulle kollapsa fullständigt om den följdes. Om det fåtal länder med strand längs Medelhavet skulle ta hela ansvaret, och Sverige inget.

Dublinförordningen tjänar främst de länder som vill slippa undan ansvar. Den behöver skrotas. Vi behöver en gemensam flyktingpolitik. Flyktingar ska kunna söka asyl i EU som helhet, och ansvaret fördelas rättvist.

Jag konstaterar att när det kommer till EU, då är regeringen systemkritiker. Man ser systemfelen, och driver nu samma linje som Centerpartiet.

Men när det kommer till våra egna svenska system uteblir systemkritiken. Fast också här finns systemfelen. Och reformer är helt nödvändiga.

För vänner.

Vi lever i en folkvandringens tid. Människor flyr över kalla hav. De sätter sina liv på spel för att överleva. Högre insatser finns inte.

Det är allt eller inget. Leva eller dö. Att nå stranden på andra sidan havet, eller drunkna i dess vågor.

De människor som vågar fatta sådana beslut besitter ett otroligt mod, en beundransvärd kraft.

Den som fattat sådana beslut förtjänar ett större förtroende än vad Sverige i dag ger dem.

Centerpartiet har föreslagit att Migrationsverkets arbete med att hitta boende åt asylsökande bör upphöra. I stället ska huvudregeln vara att de asylsökande med hjälp av dagersättningen själva ansvarar för sitt boende. Utsatta grupper, äldre och barnfamiljer ska fortfarande kunna få hjälp, men det uppdraget ska flyttas från Migrationsverket till kommunerna.

Tillsammans med betydligt enklare boenden för ensamkommande barn minskar detta kostnaderna. Det minskar trycket på ansvariga myndigheter. Och det ökar Sveriges kapacitet.

Men vi måste också ge dem som kommer till Sverige möjlighet att jobba från dag ett. Asylsystemet består av en snårskog av regelverk. I dag är grundregeln att det är förbjudet för de flesta asylsökande att arbeta, även om de kan och vill. Nu är det hög tid att gallra i snårskogen. Vi föreslår att grundregeln ändras. Det ska vara tillåtet att arbeta från första dagen i Sverige.

Våra förslag är resultatet av ett vägval. För det står inte mellan att å ena sidan stänga gränsen eller att inte göra något. För Centerpartiet är det viktigare att flyktingar kan få skydd, än att de erbjuds samma höga standard i mottagandet som vi har haft hittills. Därför väljer vi att ändra regler hellre än att sätta stopp för mottagandet.

Centerpartiet sätter människan framför systemen. Människan är vår utgångspunkt. Vi skyller inte systemfelen på dem som kommer i kläm. Vi ändrar på det som är fel.

Vänner.

Dagens situation är inte hållbar. Svåra beslut behöver fattas. Det är Centerpartiet beredda att göra tillsammans med andra partier i breda uppgörelser över blockgränserna. Precis som vi redan gjort i migrationsöverenskommelsen från oktober. Där vi enades om exempelvis tillfälliga uppehållstillstånd, och där Centerpartiet levererade både fler introduktionsjobb utan krav på kollektivavtal och vidgat RUT-avdrag.

Centerpartiet står fast vid att systemen måste ifrågasättas, inte bara antalet asylsökande. Och vi står fast vid att integrationen fortsätter vara en minst lika viktig utmaning som det akuta flyktingmottagandet. Vi är beredda att föra nya samtal för att sänka kostnaderna för mottagandet, för att öka kapaciteten i systemet och för en bättre integration. Vi ser behovet av reformer, och vi bidrar gärna till att de genomförs.

De människor som flytt till Sverige under fruktansvärda förhållanden har en enormt stark inneboende kraft. Vi vet att vi i Sverige har varit alldeles för dåliga på att ge dessa människor rätt förutsättningar. Vänner. Nu är det tid att ändra på det!

***

Vänner.

Ett varmare klimat förändrar obarmhärtigt livsbetingelserna på hela jorden. Följderna om vi inte minskar våra utsläpp blir dramatiska.

Stormar och oväder kommer att slå sönder bostäder och egendomar. Torka och vattenbrist kommer att leda till svält och i resursbristens spår växer motsättningar mellan människor och stater. Översvämningar och stigande havsnivåer tvingar människor på flykt. Växter, djur och hela ekosystem riskerar att försvinna. Årstider byter plats och förändras.

Vi har vetat detta länge nu, men ändå återstår så oerhört mycket att göra innan vårt beroende av kol och olja är brutet.

I detta nu pågår klimatförhandlingarna i Paris.

Inför förhandlingarna hade världens länder, däribland EU, fått lämna in sina frivilliga åtaganden. Det mesta pekar mot att det världen dittills presterat skulle leda till en global temperaturhöjning på 2,7 grader. Det duger inte.

Inför den enorma utmaning som klimatfrågan innebär, krävs ansvarstagande från alla världens länder. Från rika och fattiga, från stora och små.

Centerpartiet finns på plats i Paris. Och våra främsta prioriteringar under förhandlingarna är tydliga.

För det första. Det behövs ett transparent och långsiktigt globalt avtal, där ländernas åtaganden mäts och där möjlighet att skärpa kraven över tid finns med. Ett internationellt mål bör sättas som utgår från de slutsatser som FN:s klimatpanel dragit.

För det andra. Förhandlingarna behöver leda till ett hållbart och rättvist system för att länder ska kunna tillgodoräkna sig utsläppsminskningar utanför det egna landets gränser. Alla klimatinvesteringar behövs, och därför måste också alla klimatinvesteringar räknas.

För det tredje. De system för handel med utsläppsrätter som finns, där EU:s är det största, behöver knytas samman med andra liknande system. Och EU:s utsläppshandel måste reformeras – det enorma överskottet av utsläppsrätter inom unionen måste raderas.

Och för det fjärde. Det måste vara tillåtet att gynna förnybara drivmedel. Oljans epok på våra vägar behöver få ett slut. Det är den fossila koldioxiden som ska beskattas. Den principen måste genomsyra klimatpolitiken, i Sverige, i EU och i resten av världen.

På kort sikt är klimatfrågan teknisk. Praktisk. Abstrakt. Men förändringarna i klimatet har redan skördat människoliv.

Klimatet är en fråga om liv och död. Förändringarna sker långsamt, men deras effekter är ödesdigra.

Sakta stiger termometern. År från år. Den mäter en av de största utmaningar mänskligheten stått inför. Med vilja, ledarskap, handlingskraft och mod kan vi minska utsläppen, och hindra temperaturökningen.

Vår vädjan till världens länder är enkel.

Låt orden ”Paris hösten 2015” förknippas, inte bara med ond bråd död.

Utan också med framtidstro och med hopp.

Låt Paris hösten 2015 förknippas med livet.

***

Vänner.

Att känna framtidstro är inte alltid lätt. Men det är när det känns som svårast den behövs som mest.

Vårt samhälle står inför mycket stora prövningar. Det är prövningar som vi är fast beslutna att klara av.

Vi får aldrig låta våld, terror och otrygghet ta över vårt samhälle.

Vi måste svara upp mot de nya utmaningar som de stora flyktingkatastroferna för med sig.

Vi ska gå i spetsen för att steg för steg pressa ned de utsläpp som hotar jordens klimat.

Det kommer inte att bli lätt. Det kommer att kräva enorma ansträngningar. Det är just därför vi har vårt gemensamma politiska engagemang. Vi kommer att klara av allt detta – om vi gör det tillsammans.

Med de orden vill jag önska er alla en god jul. Och ett gott nytt år.

Tack.