Tal Järvaveckan 2019

12 juni 2019, Järva. Det talade ordet gäller.

Järva. Tjugo minuter från kärnan av en av Europas snabbast växande städer.

En plats omgiven av företag, företagare och företagsamma människor.

Ett område som borde sprudla av framtidstro och optimism.

Trots det är verkligheten ofta en annan.

Vi ser hur klyftan mellan den som har ett jobb och den som inte har det växer.

Hur utanförskapet ökar, framförallt för dem som har en låg utbildning eller ingen utbildning alls, trots ett starkt konjunkturläge.

Så kan det inte fortsätta.

Ska vi bygga Sverige starkare då måste människor ges samma möjlighet till ett jobb, att få vara med och bidra oavsett om man bor i Jokkmokk, Jönköping eller Järva.

Då måste vi göra det lättare för alla att, utifrån sina egna förutsättningar, kunna få ett jobb. Eller utveckla en företagsidé och kunna anställa andra.

Då måste vi förstå värdet av hur det första jobbet är en biljett in i samhället. En väg till ett bättre liv.

 

Mina vänner,

Situationen i våra utanförskapsområden har allt för länge handlat om enbart utanförskapet.

Inte om vägen ut ur utanförskapet, in i jobb och en egen försörjning.

Bekräftat och befäst en bild av uppgivenhet och misslyckanden.

Istället för att handla om hur vi gör det möjligt för människor att ta sig ur just detta.

Det är dags att ge Sverige en politik som på allvar bygger broar ut ur utanförskapet.

En politik som tar hela Sverige framåt.


Järva är en plats där människors kraft och vilja att förändra är lika stor som överallt annars i vårt avlånga land.

En plats där ett fullsatt folkets hus i Husby lyssnar på hur fotbollens kraft kan vaccinera mot främlingsfientlighet.

Där Rinkeby Empowerment för några veckor sedan samlade både företag och kvinnor i området för att lyfta kvinnors entreprenörskap och få fler kvinnor att våga starta företag.

Där fotbolls-appen Challenge now, som gör det lätt för lokala lag att hitta motståndare och förbättra träningar, vann pris som Järvas Entreprenör nu i mars.

Där handlarna förbereder sig för dagens kommers.

Där ungdomar letar sommarjobb.

Utmaningarna och förväntningarna på livet delar vi alla.

Därför måste vi ges samma förutsättningar att lyckas.

Det handlar om värderingar, om medmänsklighet.

Men det handlar lika mycket om en klarsyn kring vad som skapar utanförskapet, nämligen att människor inte har ett jobb att gå till.

Om att ha modet att förändra det som behöver förändras för att fler ska få ett jobb, en egen försörjning och en bättre tillvaro.

Och om att enträget och tålmodigt fortsätta arbeta för det man tror på.

Under förra årets Almedalsvecka presenterade jag förslaget om en ”svensk nystart”.


Ett nästa steg i det envisa arbete Centerpartiet har ägnat många år åt, nämligen att ge fler chansen till det första jobbet.

Jag föreslog en rad åtgärder för en snabbare och mer effektiv integration.

Att den som kommit ny till Sverige och visade motivation och vilja att snabbt integreras också skulle få de absolut bästa förutsättningarna att göra det.

Jag beskrev hur vi vill se ett integrationsår, en svensk nystart, där intensiva integrationsinsatser i toppklass kan göra att människor snabbare etablerar sig i det svenska samhället.

Där man lär sig svenska på jobbet, varvar yrkesutbildning med praktik inom bristyrken.

Där alla nyanlända genomgår en obligatorisk samhällsorientering, som ger en tydlig bild av vilka förväntningar och regler som gäller i det svenska samhället.

Och där de som tar sig igenom integrationsåret och klarar det belönas med ett kunskapscertifikat som tydligt visar att man är redo för svensk arbetsmarknad.

 

Förslag som då möttes med avslaget intresse från såväl höger som vänster. Men som idag är en del av Januariavtalet.

Tack vare Centerpartiet ska fler människor få möjligheten att få den nystart som de såväl behöver.

Få en politik som gör skillnad, som ger människor en väg ut ur utanförskapet och in till det första jobbet.


Vi ska vara ärliga med att det inte kommer vara lätt.

Det kommer inte ske över en natt.

Men ibland gör man inte saker för att det är lätt, utan just för att det är svårt.

Det är när vi står inför de tuffaste utmaningarna som vi också, tillsammans kan åstadkomma de största och bästa förändringarna.

För Centerpartiet finns det få viktigare frågor än den om hur vi sluter jobbklyftan och skapar fler vägar ut ur utanförskapet.

Vi kommer fortsätta driva på för ett integrationsår som ställer samma höga krav på såväl män som kvinnor.

Där man snabbare lär sig svenska, genom att kombinera praktikplatser med intensiv yrkessvenska inom samma område.

Där man får praktisera inom bristyrken för att direkt komma närmare en anställning.

Där en obligatorisk samhällsorientering och en samhällsintroduktion från dag ett i Sverige ökar förståelsen för vilka värderingar och regler som gäller här.

Där ettåriga mentorskapsprogram, med mentorer som kan svensk arbetsmarknad kortar avståndet till ditt första jobb.

Där den som ställer upp på samhällets högt ställda förväntningar och genomgår integrationsåret också får ett kunskapscertifikat.

Ett papper på att man har det som krävs, såväl språk- som yrkeskunskaper, för att kunna jobba och på riktigt bli en del av samhället.


Förverkligandet av denna svenska nystart kommer att vara en tydlig huvudprioritering för Centerpartiet i budgetförhandlingarna i höst och under de år som kommer.

Det kommer att ta tid, men ska vi lyfta fler människor ur utanförskap är det helt rätt väg att gå.

Det är en politik som vårt land har saknat allt för länge.

En politik som gör morgondagen ljusare i såväl Järva som i hela Sverige.

 

Vi arbetar hårt för att, bit för bit, förändra svensk integrationspolitik till det bättre.

Etableringsjobben är en annan viktig pusselbit i det arbetet.

Där vi gör det enklare för den som har låg eller ingen utbildning alls att hitta sitt första jobb.

Där man börjar jobba med en något lägre ingångslön, lär sig jobbet på jobbet, utvecklas och kan göra karriär.

Nu behöver vi snabbt se till att etableringsjobben kan gälla även för företag utan kollektivavtal och bemanningsföretag.

Så att fler företag kan vara med och bidra till en bättre integration.

Så att fler kan få det där första, viktiga jobbet.

Byta bidragsberoende och tristess mot en egen lön.

Kunna försörja sig själv och sin familj.

Få kollegor, tre-fika, matlåda och semesterplanering.

Göra det möjligt för fler att skriva in en första rad på CV:et.

Ha något att visa upp för nästa arbetsgivare.

Så kan fler växa som människor, bli förebilder för andra och hitta vägen ut ur utanförskapet.

Vårbudgeten innehåller också skarpa förslag för fler och starkare företag.

Kravet på kollektivavtal för Nystartsjobb tas bort.

Så ges också Sveriges småföretag chansen att hjälpa den som stått utanför alldeles för länge att enklare hitta ett jobb.

Vi rensar bland regler och kostnader för att underlätta mikroföretagande och halverar kravet på aktiekapital, från 50 000 till 25 000 kronor.

Det kommer att göra skillnad.

På plats efter plats i Sverige.

Här finns människor i behov av extra stöd för att nå det första jobbet.

Men här finns också ett starkt företagarkollektiv. Småföretagare, affärsägare, entreprenörer.

Bättre företagsvillkor, sänkta kostnader och färre regler. Det lyfter företagen.

Med starkare lokala företag kan också fler lokala jobb växa fram.

Vi vet att företagare med utländsk bakgrund oftare anställer kollegor och medarbetare som också har utländsk bakgrund.

Därför ger bättre villkor för företagen oss också bättre villkor för en snabbare integration.

 

Allt hänger ihop. Det är den insikten som måste vara grunden i en framgångsrik integrationspolitik.

Att det som gynnar småföretagen också kan gynna den som är arbetslös.

Att sänkta kostnader för entreprenören också sänker kostnaden för att anställa en ny medarbetare.

Det är med den insikten som Centerpartiet fortsätter vara en stark och målmedveten reformkraft för förändring.

För att få på plats en integrationspolitik som ger fler jobb och fler företag.

Fler vägar ut ur utanförskapet.Ett tema för dagen här på Järvaveckan är det hållbara samhället.

En fråga som förtjänar att tas på absolut största allvar.

Ett hållbart samhälle är ett samhälle där alla känner sig inkluderade.


Ett hållbart samhälle är också grunden för en stark demokrati.

I år är det hundra år sedan den allmänna rösträtten röstades igenom i Sverige.

Hundra år sedan män och kvinnor fick samma möjlighet att påverka det samhälle de lever i.

En stor förändring då. En självklarhet idag.

För de flesta av oss. Men inte för alla.

För trots att vi skriver 2019 i kalendern så är kvinnors rättigheter fortfarande inte lika självklara som männens.

Vi ser runt om i världen hur kvinnors rätt till sina egna kroppar hotas. Varje dag.

Hur såväl europeiska grannländer som amerikanska delstater skärper sina redan stenhårda abortlagar.

Hur en tredjedel av världens kvinnor uppges ha utsatts för könsbaserat våld under sin livstid.

Hur flickor världen över ges sämre tillgång till utbildning och sjukvård. Just för att de är flickor.

En värld och en utveckling som vi är snabba att fördöma.

Problemet är bara att det är en verklighet för allt för många flickor och kvinnor också i Sverige.

Under 2018 anmäldes över 1 700 fall av grov kvinnofridskränkning.

37 procent av kvinnorna mellan 16 – 24 år känner sig otrygga när de vistas ute sent.

Tusentals flickor och kvinnor får inte själva välja vem de ska gifta sig med. Tvingas leva i skräck om de råkar bli kära i ”fel” person.

Styrs, kontrolleras, attackeras.

Maria, som flytt från krigets Iran bara för att hamna i ett nytt helvete i Sverige.

Där hennes man kontrollerar och misshandlar henne när hon försöker anpassa sig till ett nytt liv i Sverige.

När hon begär skilsmässa vägrar maken. Hon är hans fru, vad tror hon att släktingarna ska säga.

Att hon står upp för sin fria vilja kostar henne nästan livet.

Saltsyran som en okänd man utanför hennes port kastar i hennes ansikte ger allvarliga brännskador och gör att hon förlorar stora delar av synen.

Det enda hon minns efter att ha legat nedsövd på sjukhus i en månad är smärtan. Den obeskrivliga smärtan av hur ansiktet frättes sönder.

Marias berättelse är tyvärr inte unik i Sverige 2019.

 


Vår värsta mardröm är deras verklighet.

Kvinnoförtrycket i Sverige idag är inget som ska tigas ihjäl eller förkläs i ord som heder eller kultur.

Det ska bekämpas varje dag var än vi ser det. På arbetsplatser, i skolan, i hemmet och ute på våra gator och torg.

Av dig och mig, av rättsväsendet och av myndigheter.

Det är först när män och kvinnor har samma skydd och möjligheter som vi på allvar kan ge alla en väg ut ur utanförskapet och bygga ett hållbart Sverige.

 

Det finns redan idag myndigheter, människor och organisationer som gör ett fantastiskt arbete på det här området.

Jag har själv besökt flera av dem och fått ta del av deras ovärderliga arbete.

Besöket hos en kvinnojour nu i april satte djupa spår.

Dagen för mitt besök var boendet tomt.

De sju kvinnorna och tjugo barn som bodde där var på utflykt.

För att skingra tankarna, få känna sig fria.

Få uppleva att det för första gången på länge, kanske någonsin, fanns något annat än att vara rädd.

Verksamhetschefen berättade för mig hur de boende och anställda, tillsammans pyntade och gjorde fint inför den stundande påsken.

Inför det som för många, inte minst barnen, skulle bli deras första högtid utan våld.

Deras första högtid utan våld.

Obeskrivligt.

Men också ett bevis för vilket ovärderligt arbete dessa tjej- och kvinnojourer gör.

Under förra året var det över 55 000 personer som tog kontakt med någon av landets kvinnojourer.

Det var för kvinnor som Maria och för de tiotusentals kvinnor som söker skydd hos landets kvinnojourer som Centerpartiet kämpade i förhandlingarna inför vårbudgeten.

Det gav resultat.

Nu satsas mer resurser till ökad trygghet och jämställdhet över hela landet.

Landets tjej- och kvinnojourer får ett tillskott på 40 miljoner kronor. Det är ytterligare en halvtidstjänst för varje kvinnojour. Varje år.

Det viktiga arbetet mot hedersrelaterat våld förstärks med ytterligare 45 miljoner kronor.

Vi satsar 45 miljoner kronor för att bekämpa våld i nära relationer.

Både för att öka skyddet och stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, men också på kunskapsspridning genom Nationellt Centrum för Kvinnofrids viktiga arbete.

Det här är pengar som gör skillnad.

Som skapar en väg ut ur ett utanförskap byggt på våld och rädsla.

Men arbetet med att öka jämställdheten. Öka tryggheten för kvinnor och flickor, i samhället såväl som i hemmet. Det kan inte enbart regleras i pengar i en statsbudget.

Det är ett arbete som vi alla har en del i.

 

Det är upp till dig och mig, till oss alla här, att försvara det som är rätt.

Säga ifrån, informera och anmäla varje gång vi ser eller anar förtryck, våld eller övergrepp.

Det handlar inte bara om rätt eller fel. Man eller kvinna.

Det handlar om värderingar. Om anständighet.

Om att aldrig acceptera ett ojämställt Sverige.

 

Ni alla här är beviset på hur det goda samtalet förstärker demokratin.

Hur man genom att samla människor och företag, myndigheter och organisationer, politiker och journalister kan genomföra den förändring som vi så länge bara har pratat om.

Hur vi tillsammans hittar lösningarna för att områden likt Järva inte blir en plats där utanförskapet växer, utan där vi hittar vägen ut ur utanförskapet.


Tillsammans är vi en kraft för tillit istället för misstro.

För medmänsklighet istället för främlingsfientlighet.

För gemenskap istället för utanförskap.

Tillsammans tar vi Sverige framåt.

Stort tack för ert jobb, stort tack för att jag får vara en del av Järvaveckan och stort tack för att ni har lyssnat.

Ha en fantastisk sommar!