Anders W Jonssons jultal 2019

17 december 2019, Stockholm Waterfront. Det talade ordet gäller.

14 dagar. Två veckor. Det är vad som är kvar innan vi går in i ett nytt år. Och inte bara ett nytt år utan ett nytt decennium. Så här års är det många som gör ett bokslut över tillvaron. Vad händer om vi gör samma sak med Sverige?

Kastar vi en blick runt om i lokalen så skulle nog de flesta hålla med om att vi här ser ut att ha det ganska bra. En tisdagsmorgon i ett regnslaskigt Stockholm. En vardag i ett land som det på många sätt går bra för. Ett land där vi lever allt längre. Där över 5 miljoner människor går till jobbet varje dag. Ett land där det i år startas tiotusentals helt nya företag samtidigt som ett anrikt industriföretag som Electrolux fyller hundra. Ett land med företag som gör världen grönare. Stena Recycling förvandlar återvunnen plast till komponenter i Volvos bilar, eller till tråd att sy rullgardiner med. Skogsföretaget Billerud Korsnäs ligger i framkant i arbetet med att ta fram ett batteri av papper.

Men riktar vi blicken åt ett lite annat håll, tillåter vi oss att zooma in andra delar av Sverige så ser vi också en annan bild. Vi ser hur den psykiska ohälsan växer, inte minst hos våra unga. Hur det dödliga våldet breder ut sig och begränsar människor i deras vardag. Vi ser en orättvisa i välfärden, en klyfta mellan stad och land, som river upp sår av oro, otrygghet och besvikelse hos både enskilda människor, hela samhällen och bygder.

Dagens Sverige är ett kontrasternas land. Då behövs en politik som klarar av att möta de här kontrasterna. Som gör att fler kan få ett jobb att gå till, som stärker våra redan framgångsrika företag. Men också en politik som sätter hårt mot hårt mot det dödliga våldet. Ger våra unga rätt stöd och hjälp för att komma ur en psykisk ohälsa. Sluter klyftan mellan stad och land och ser till att hela Sverige får en nära, trygg och vård av hög kvalitet.

Vi har den politiken. Vi är kraften för ett Sverige som håller ihop. Ett Sverige där det är lika självklart att du kan bygga din egen framgång som att du får hjälp och stöd i tider av motgång. Centerpartiet är, och kommer fortsätta vara, kraften för en politik som gör oss alla tryggare och starkare. För en politik som tar hela Sverige framåt.

***

Det har påståtts att politik är att vilja. Men ska politik göra skillnad handlar det också om att agera. För mig är det så tydligt i mina två roller, i politiken såväl som på barnkliniken på Gävle sjukhus. Under ett intensivt jourpass, när jag möter barn och deras föräldrar med olika åkommor, då räcker det inte med en vilja, då måste man agera. Fatta beslut och sätta in åtgärder för att få patienten att må bättre.

På samma sätt måste politiken agera på de områden där vi ser utmaningar och problem. Svensk sjukvård är ett sådant område. Jag ser själv hur vårdpersonalen varje dag kämpar tappert för att ge människor bästa möjliga vård. Hur de, trots stress och hög belastning hittar sätt att hjälpa och vårda, upprätthålla en vård i världsklass. Men jag ser också de utmaningar som finns.

Runt om i Sverige ser och hör vi vittnesmål om hur allt inte står rätt till i välfärden. Vi ser hur många av Sveriges kommuner och regioner står inför stora utmaningar, inte minst inom sjukvården. Hur en allt äldre befolkning, kravet på mer specialistkompetens och ett vikande skatteunderlag skapar ett ökat tryck på svensk vård. Vi ser ett Sverige där det är skillnad på vad du får för dina skattepengar, beroende på var i landet du bor. Så här kan det inte fortsätta.

Att vända det här kräver handlingskraft och det behövs uthållighet. Det kräver en politik, nationellt som lokalt, som gör att skatteintäkterna kan öka. En politik som gör det lättare för fler att hitta ett jobb eller starta företag. En politik som gör det mer attraktivt att bo och leva även utanför våra större städer. Sänkta arbetsgivaravgifter, förändrade byggregler och ett modernt strandskydd.

Det kräver att vi utvecklar svensk sjukvård. Blir bättre på att utnyttja digitala verktyg, för att nå ut till fler. Jobbar än mer med förebyggande hälsovård. Gör vården till en mer attraktiv plats att arbeta på. Gör det lättare för vårdpersonal att göra karriär, ger fler läkare möjlighet att driva sina egna vårdmottagningar, fler barnmorskor att driva egna, mindre förlossningskliniker.

Men det kräver också ansvarstagande politiker. Som tar ansvar för ekonomin. Prioriterar rätt, investerar i det som ger utveckling och tillväxt, som ger något tillbaka. Fokuserar på det offentligas kärnuppgift och håller i skattebetalarnas pengar. Förstår att använda dem med förnuft.

Verkligheten vi nu står inför kräver att staten tar ett större ansvar. Vi tillför ytterligare 5 miljarder till kommuner och regioner i budgeten för 2020. Det är bra, men det kommer inte att räcka. Svensk sjukvård behöver mer pengar.

Vi ser ett behov av att skjuta till många miljarder under den här mandatperioden. Centerpartiet kommer därför i budgetförhandlingarna, med start redan i vår, att driva på för mer pengar till kommuner och regioner. Vi vill se ytterligare, kraftfulla, satsningar för att säkra att hela Sverige får tillgång till en nära, trygg och tillgänglig vård.

För oss är det självklart att ställa krav på effektivitet och kloka prioriteringar med skattepengar lokalt och regionalt. Men det är lika självklart att vara med och ta ansvar för att förbättra förutsättningarna att göra just det.

Fortsätta att driva på för ett Sverige som håller ihop. För ett Sverige där det är självklart att du som är med och bidrar, eller har gjort så under ett helt yrkesliv, ska kunna lita på att få den vård du behöver. Oavsett var i landet du bor.

Så stärker vi samhällskontraktet, så tar vi svensk välfärd framåt, så ger vi fler människor en trygghet i en sjukvård de kan lita på.

***

Det trygga och goda samhället bygger också på dig och mig. På att vi som människor, i familjen, bland vänner, tillsammans i föreningar, företag och organisationer är med och bidrar till att göra allt det som är bra runt oss ännu bättre. På att vi lyfter och stöttar varandra och tillsammans utvecklar vårt land till det bättre.

Det kräver också att vi formar ett samhälle som ser människor. Fångar upp den som riskerar att hamna utanför och inte låter någon enda människa stå ensam och utlämnad åt problem man inte klarar av att lösa själv. Det är extra viktigt när det kommer till våra barn och unga.

Idag är det alldeles för många unga som växer upp i otrygghet. Trassliga hemförhållanden, dåliga skolresultat, eller att man mår psykisk dåligt. Ofta hänger det ena ihop med det andra, men det knuffar allt fler barn och unga mot ett utanförskap, mot en otrygghet.

Det finns självklart inte ett enskilt förslag som kommer förändra detta. Det här är en fråga där varje individs situation är unik. Det är ett område där så oerhört många olika aktörer behöver samarbeta - familjen, skolan, civilsamhället, vänner, kollegor, du och jag. Men kan politiken underlätta arbetet, då måste vi göra det.

En riktigt bra elevhälsa är ett viktigt verktyg. Eftersom alla barn går i skolan, är det ett stöd som når brett. Det är en väg in för den som söker stöd, råd och hjälp under skoltiden. Någon som lyssnar när du behöver bli lyssnad på, någon som kan ge ett klokt ord på vägen i en tillvaro av ensamhet eller utanförskap.

Vi vill se en ännu starkare svensk elevhälsa, med fler skolsköterskor, kuratorer och psykologer. Som finns där när våra barn behöver det. Som har kunskapen och erfarenheten att hjälpa och som kan slussa dig vidare om det behövs. För att få skolorna att verkligen prioritera en stark elevhälsa vill vi tydligt koppla rektorernas roll till elevhälsan. Dels genom att göra elevhälsa till ett ämne i rektorsutbildningen och dels genom att, i skollagen, tydligt slå fast att du som rektor ansvarar för och samordnar elevhälsan och att detta inte går att delegera bort.

Idag, när vi av en eller annan anledning vänder oss till exempelvis elevhälsan, socialtjänsten eller ungdomsmottagningen stannar ofta informationen hos respektive verksamhet.

Bra, kanske många av er tänker och det är självklart så att den personliga integriteten ska värnas. Men vattentäta skott skapar också problem i lägen där ett barn eller en ung människa snabbare hade kunnat få rätt hjälp om de olika verksamheterna delat information sinsemellan på ett smidigare sätt.

Därför är jag stolt över att Centerpartiet har fått med sig regeringen i arbetet med att skapa en mer sammanhållen vård för barn och unga. Att vi nu tar steg framåt för att få en vård där barn och unga tas omhand på bästa sätt, där det finns en öppen och effektiv kontakt mellan olika aktörer så att man snabbt får hjälp hos rätt instans.

När aktörer som mödravården, elevhälsan, ungdomsmottagningarna och socialtjänsten ges bättre förutsättningar att samarbeta. När vi, tack vare Centerpartiet, nu också ger mer pengar till barn- och ungdomspsykiatrin.

Då gör vi det lättare för fler barn och ungdomar att få det stöd och den hjälp de behöver. Då ger vi föräldrar och familjer ett bättre stöd när en anhörig har det svårt. Då låter vi det offentliga skyddsnätet utgå från vad som är bäst för individen, inte tvärtom.

Det, mina vänner, det är centerpartistisk, liberal trygghet när den är som allra bäst.

***

Ett misslyckande på det här området är inget alternativ. När vi inte klarar av att erbjuda människor en plats, ett sammanhang och en trygghet. När vi inte ser den som mår dåligt, eller känner sig ensam och utanför. Då finns det alltid andra krafter som gör det. Det har det alltid gjort.

Kriminella gäng som, med löfte om en gemenskap och ett sammanhang, lockar in människor i brott, våld och svek. Saboterar människors möjlighet att komma framåt i livet och samhällets förmåga att bygga trygghet.

Det finns självklart oändligt många faktorer till kriminalitet och otrygghet i samhället. Men uppväxtförhållanden, skolresultat, psykisk ohälsa och framtidsutsikter att få ett jobb spelar in. Det går inte att blunda för den kopplingen.

För att på allvar kunna bygga broar för den som vill ta sig ut ur kriminalitet, eller ge fler människor en väg in till en trygg, hoppfull framtid, då krävs ett handlingskraftigt ledarskap.

Då krävs ett samhälle som tidigt fångar upp den som är på väg bort, på väg in i utanförskapet. Ser den som behöver hjälp och lotsar honom eller henne rätt. Då krävs det att vi gör det ännu enklare att få ett jobb, få en lön, kunna göra karriär, komma framåt. Att vi inser att det första jobbet är den helt avgörande nyckeln till en bättre integration, till att motverka social oro, utanförskap och kriminalitet.

Mina vänner, då krävs det mer centerpolitik.

Både för att skapa fler vägar in i trygghet, men också för att slå undan benen på den organiserade brottsligheten. Sätta stopp för de explosioner och det dödliga våld som slagit in en kil av rädsla i vardagen. Krossa gängen och den svans av rå, utstuderad kriminalitet som följer i dess spår.

Här har Centerpartiet gjort skillnad. Vi har sett till att ge det svenska rättsväsendet mer resurser, för att få ut fler poliser på våra gator. När andra partier valde att lämna de blocköverskridande samtalen om gängbrottsligheten tidigare i höstas stannade vi kvar och tog ansvar.

Vi fick bland annat igenom strängare straff för den som hotar vittnen, för att stärka skyddet för den som vågar göra sin röst hörd i kampen mot gängen.

Vi fick igenom skärpta straff för den som ägnar sig åt organiserad brottslighet eller rekryterar barn och ungdomar till densamma. För att göra det svårare att locka nya medlemmar till gängen.

Vi lyckades också få igenom förslaget om en trygghetsberedning. Där riksdagens samtliga åtta partier ska arbeta fram förslag som minskar brottsligheten och ökar människors trygghet. Både på kort och lång sikt.

Jag hoppas att alla krafter i svensk politik är beredda att ta ansvar i det arbete som nu påbörjas. Jag är fullt medveten om att det inte alltid kommer att vara lätt. Men jag är lika fullt medveten om att det är den vägen vi måste gå, att det krävs en enad politik och ett enat samhälle i kampen mot våldet.

Centerpartiet är beredda att axla det ansvaret.
Vi kommer fortsätta visa ledarskap för att skapa ett tryggare Sverige för alla.

Vi kommer göra det som är rätt framför det som är lätt.

***

Gängvåld och explosioner tar sig ofta spektakulära och uppseendeväckande uttryck. Men ett rättssamhälle måste klara av att uppmärksamma och garantera allas trygghet.

Under det år som gått har vi tyvärr också fått se allt för många exempel på mäns utbredda våld mot kvinnor. Våld, hot och förtryck som allt som oftast sker i det dolda, bakom stängda dörrar. Inte sällan i det hem som ska vara ens trygga plats i livet.

Under 2018 dog 22 kvinnor av våld i en parrelation. Nästan en kvinna varannan vecka. Det motsvarade två tredjedelar av alla fall med dödligt våld mot kvinnor. Nästan 7 av 10 av de kvinnor som mördades, mördades av sin partner. Ändå är det märkbart tyst om det i den politiska debatten.

”Han hade slagit mig så många gånger, så hårt och under så många år att jag hade gett upp. Det enda jag ville den här gången, det var att jag skulle dö.”

Så gick tankarna hos 24-åriga Josefin efter den misshandel som blev kulmen på fyra års fysisk och psykisk terror. Rättsläkaren som undersökte henne vittnade i rätten om att han aldrig sett en levande människa med så omfattande skador. Rätten ville sekretessbelägga bilderna på Josefins sönderslagna kropp, för hennes egen skull. Men hon själv, åklagaren och hennes advokat sa nej. De var överens om att offentligt visa bilderna – visa hur våldet, kvinnohatet 2019 ser ut.

Josefins berättelse är tyvärr inte unik. Runt om i Sverige finns kvinnor som lever i våldets helvete varje dag, varje minut, varje sekund. Bara under de senaste veckorna har två unga kvinnor, Wilma och Emilia, mördats, i bägge fallen sitter män de haft nära relationer med häktade på sannolika skäl.

Samhället får aldrig blunda för mäns våld mot kvinnor. Vi måste belysa det varje dag. Se till att dom kvinnor som utsätts hittar vägar ut ur våldet, får stöd och hjälp till trygghet. Och vi måste straffa de män som är orsaken till våldet.

Centerpartiets röst är viktig för förändringar. Vi har varit pådrivande för att ge landets tjej- och kvinnojourer en mer långsiktig finansiering, med satsningar på 100 miljoner kronor per år de kommande två åren. Det ger dom bättre förutsättningar att planera verksamheten och därigenom hjälpa fler flickor och kvinnor som utsätts för våld.

Vi har drivit på för att det i år satsats över 50 miljoner på arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Men det är mycket mer som behöver göras. Centerpartiet vill se hårdare straff för grov kvinnofridskränkning. Vi vill höja såväl minimistraffet, från 9 till 12 månaders fängelse, som maxstraffet. Maxstraffet bör ligga i samma nivå, eller strax över dagens maxstraff för synnerligen grov misshandel, vilket är 10 års fängelse, sett till vilken typ av brott vi har att göra med här.

Vi vill också förändra lagstiftningen som reglerar vårdnaden av barn vid våld i nära relationer. Idag är lagen skriven så att den förälder som dödat den andra föräldern automatiskt blir ensam vårdnadshavare. Det är ohållbart. Vi vill att en vårdnadshavare som uppsåtligen dödat, eller utsatt den andra föräldern för dödligt våld per automatik blir av med vårdnaden.

Dessutom vill vi göra kontrollerande beteenden i nära relationer olagligt. Ofta börjar allt med att den ena partnern kontrolleras. Förbjuds från att umgås med vänner. Hindras för att gå ut. Utsätts för psykisk misshandel i form av nedlåtande och kränkande kommentarer. Vi vill kriminalisera ett sånt beteende. Ge rättsväsendet möjligheten att stoppa den här typen av våld i ett tidigt skede. Det skulle stärka kvinnors rätt. Det skulle ge dom möjlighet att ta sig ur en destruktiv relation innan det är försent. En liknande lagstiftning finns redan i Storbritannien. Där har fler än 9 000 åtal väckts 2017 och 2018.

Ska fler kunna lämna rädslan om våld och hot bakom sig. Ska vi få stopp på explosioner och gängrelaterade dödsskjutningar, men även mäns våld mot kvinnor och den vardagsbrottslighet som drabbar människor över hela landet. Då krävs det handlingskraft. Då krävs det fler som har förmågan och modet att sträva mot samarbete som tar oss framåt.

Bort från det meningslösa våldet. Bort från gängkriminalitet och män som hatar kvinnor. Mot ett säkert, jämställt och tryggt Sverige – för alla.

***

”Sverigedemokraterna skyller nästan allting på invandringen, då underskattar man faktiskt Sveriges problem på riktigt. Vi har fler värderingsgränser, vi kommer aldrig att regera eller regeringsförhandla med Sverigedemokraterna.”

Kloka ord, för det här är på allvar. Värderingar spelar roll. Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson har gjort väldigt klart att man inte kommer att agera dörrmatta åt någon regering. Att man kommer kräva inflytande och påverkan.

Därför blev jag väldigt glad den där sommarkvällen i Visby 2018, när Ulf Kristersson uttalade just de där kloka orden från scenen under Moderaternas dag i Almedalen.

När han och andra nu börjar omfamna SD kan jag konstatera att vår röst mot populism, främlingsfientlighet och hatbudskap gör skillnad. Att det offentliga samtalet nu, kanske mer än på länge, behöver krafter som står upp för anständigheten och som står upp för medmänsklighet. Och, mina vänner, ingen, ingen behöver tvivla på att vi kommer fortsätta vara den kraften.

För blickar vi mot omvärlden ser vi effekterna av ett ansvarslöst, populistiskt och främlingsfientligt ledarskap. Vi ser en uppslitande och rörig Brexitprocess, ett amerikanskt presidentskap som fjärmar USA från omvärlden i snart sagt varje viktig fråga. Vi ser ledare som monterar ner det fria ordet och individens frihet i länder som Ungern och Polen.

Men vi ser det även på hemmaplan. Hur Sverigedemokraternas bakåtsträvande populism flyttar fram positionerna både i debatten och i konkret sakpolitik. Hur man i skyltfönsterkommunen, Sölvesborg, attackerar den fria konsten, halar prideflaggor och plockar bort böcker på andra språk än svenska på biblioteken.

Låt mig därför vara väldigt tydlig med en sak - Centerpartiets värderingsgränser, de består. Vi kommer alltid fortsätta stå upp för ett öppet, liberalt, tolerant och tryggt Sverige.

***

Låt oss göra 2020 till ett år som markerar så mycket mer än bara starten på ett nytt decennium. Låt oss göra det till året då vi tillsammans skapar ett tryggare Sverige, krossar den organiserade brottsligheten och gör allt som står i vår makt för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Låt oss göra det till året då vi skapar en närmare, tryggare och mer tillgänglig vård för alla, oavsett skede i livet. Låt oss göra det till året då vi går framåt i arbetet med att sluta klyftan mellan stad och land.

Ingen behöver tvivla på att Centerpartiet kommer vara en hårt arbetande kraft för att allt det här ska bli verklighet. Jag ser fram emot att tillsammans med er alla leda och utveckla Sveriges gröna, liberala kraft även kommande år.

Men jag ser också fram emot några dagars lugn och ro med familjen. En stunds avkoppling från världen utanför och mer tid för familj och vänner.

Jag hoppas att ni alla också får en lugn och skön julledighet och att vi tillsammans, om än på olika sätt, kan göra Sverige till ett bättre land under det år som kommer.

Med det vill jag önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Stort tack för att ni har lyssnat!