Anders W Jonssons sommartal 2020

Sommartal från Anders lada i Hedesunda, 15 juni 2020. Det talade ordet gäller.

Den som räddar ett liv, räddar en hel värld.

Det judiska talesättet har jag burit med mig under våren, tänkt på ofta. Att varje människas liv rymmer en hel värld. Relationer, intryck, händelser, känslor och tankar. Och att varje människas död är en oerhörd tragedi.

Det är därför vi måste göra allt som står i vår makt, varje dag, för att trycka tillbaka coronaviruset och förhindra varje dödsfall vi kan.

För dödstalen vi nu upplever är så mycket mer än statistik på en pressträff, eller rubriker i en tidning. Det är människor. Det är tankar som aldrig mer kommer tänkas. Minnen som aldrig mer kommer återberättas. Föräldrar som aldrig mer träffar sina barn. Barn som aldrig mer träffar sina föräldrar. Det är barnbarnet som aldrig mer får en kram av farfar. Kvinnan som mister sin allra närmaste vän. Det är liv, berättelser och gemenskap som får ett abrupt och oåterkalleligt slut.

Det vi upplever just nu kommer att forma våra liv och vårt land för en lång tid framåt.

Jag vill ta det här tillfället i akt och beklaga sorgen till alla dom som förlorat en närstående eller en vän. Som har sett viruset ta ännu ett liv.

När viruset nu sveper över världen finns det ingen som kan skydda alla från att drabbas. Men det är vår skyldighet som medmänniskor att göra allt som står i vår makt för att trycka tillbaka smittan. Rädda så många människoliv som möjligt.

Att rädda en värld genom att rädda ett liv. Så ser uppgiften ut. Den här våren, men också framåt.

För vi är fortfarande i ett läge där sjukvården jobbar dygnet runt för att ta hand om svårt sjuka patienter och bekämpa smittan. Trots en situation som varit långt ifrån enkel, där villkoren och förutsättningarna förändrats så snabbt, har man klarat att ställa om och ställa upp på ett sätt som gjort att sjukvården fortfarande fungerar och levererar under en enormt hård belastning.

Men för att den situationen inte ska förändras så behöver vi fortsätta göra allt vi kan för att stötta vården. Fortsätta följa de råd som finns om att tvätta händerna, hålla avstånd och tänka på hur vi ska göra för att minska smittspridningen. Men vi behöver också, som ansvariga politiker, se till att dom har allt som behövs för att kunna fortsätta göra sitt jobb på bästa sätt.

Det är därför som Centerpartiet har varit med om att, tillsammans med Liberalerna och regeringen, genomföra viktiga och historiskt stora satsningar för att ge mer pengar till kommuner och regioner för sjukvård och äldreomsorg. Totalt 31 miljarder extra bara för 2020.

För pengar får aldrig blir ett hinder i arbetet med att minska smittspridningen och ge människor den vård och det omhändertagande de behöver.

Det är därför vi arbetat hårt för att få på plats ett omsorgslyft. Som ger oss fler medarbetare i vården och omsorgen och se till att de som arbetar där får en större möjlighet till fast anställning och kan vidareutbilda sig med full lön.

Det är en väg framåt mot att locka fler människor att välja att jobba inom vården och omsorgen. Att vara med och bidra, göra skillnad och samtidigt också, vilket jag vet av egen erfarenhet, arbeta med något av det mest utvecklande och tillfredställande man kan göra.

Att som barnläkare få finnas där när en ensamstående mamma kommer in med sin treåriga son till barnakuten i Gävle, klockan två på natten. Orolig över hög feber eller svår hosta. Att då få hjälpa till. Göra en bedömning och oftast kunna skicka hem dem med enkla råd och med vetskapen om att det kommer att bli bättre. Det ska ni veta, ger en tillfredsställelse som är underbar.

Nu tar vi steg framåt för att få fler medarbetare och höjd kompetens i sjukvården. Som kan förstärka verksamheter runt om i landet, hjälpa dig och mig när vi är sjuka och behöver vård och också avlasta redan hårt arbetande kollegor. Finnas där för våra äldre i omsorgen, se till att mormor eller farfar har det stöd de behöver, både nu när familj och vänner inte kan finnas där, men också som en förstärkning av äldreomsorgen permanent.

Ett livsviktigt lyft för vårt land, både idag och för framtiden

Vi måste fortsätta se till så att inget fattas alla de som nu jobbar dygnet runt för att ge oss den bästa tänkbara vården om vi blir sjuka. Det behöver vara en av de främsta prioriteringarna här och nu och så länge det krävs för att vinna kampen mot viruset.

Men vi måste också fokusera på hur vårdpersonalen, som redan idag sliter under långa pass, med nya kollegor, i full skyddsutrustning ska klara av att hålla i och hålla ut. Hur de ska kunna ana en ljusare framtid även de dagar då allt känns hopplöst.

Jag har sett ansiktena i korridorerna på Gävle sjukhus. Utmattade kollegor, med röda märken efter skyddsmasker längs med näsa och ögon. Med trötta blickar och tunga axlar efter ännu ett intensivt arbetspass. På väg hemåt för några timmars sömn, innan nästa pass vid pandemins frontlinje.

Jag har hört berättelserna. Om paniken i patienternas ögon när man inte får luft.

Om undersköterskan som under ett av många 12,5-timmarspass satt vid sängkanten och pratade fotboll med en covidpatient, för att bara några timmar senare vara med vid samma säng, när han drog sitt sista andetag. Om hur hon känner att hon inte orkar mer, att hon inte klarar av att ta in ännu ett dödsfall.

Om läkaren som får en klump i magen när hon bett en patient, som precis ska sövas ner, att ringa sin familj. Har de hunnit säga allt de vill till varandra. Kommer vi att lyckas med vårt arbete och rädda patienten, eller blir samtalet ett sista farväl.

Om tårarna som rinner ner under den varma utrustningen på undersköterskan när hon följer med de anhöriga, också dem iklädda förkläden, mask och visir, för att ta ett sista farväl.

Om hur den tunna gränsen mellan liv och död ständigt gör sig påmind av pipen från maskinerna på intensivvårdsavdelningen. Av de rosslande andetagen. Av bröstet i den nedsövda kroppen som rytmiskt höjs och sänks med hjälp av respiratorn.

Men också om kontrasterna och besvikelsen man känner när man, efter ett halvt dygns arbete med att rädda liv, kommer ut från sjukhuset och möts av trånga uteserveringar och oaktsamma sommarfirare.

Vittnesmål från en verklighet som de flesta av oss är väldigt långt ifrån. Vittnesmål från en verklighet som tyvärr är långt ifrån över. Vittnesmål från människor som varje dag ställer upp för oss, oavsett vem vi är, eller var vi kommer ifrån. Som behöver känna att alla nu gör sitt för att bidra och att samhället ställer upp för dem, både nu och den dagen vi är igenom det här.

Ger dem stöd, hjälp och råd. Finns där idag, såväl som imorgon, när alla de upplevelser man nu är med om ska tas omhand, bearbetas, läkas så att det går att hitta kraft för att ta sig tillbaka.

Vi vet sedan tidigare, liknande kriser, som SARS-utbrottet för några år sedan, att vårdpersonal ofta drabbas av ångest, post-traumatiskt stressyndrom och utmattning. Att risken att må dåligt psykiskt hänger kvar under flera år framåt.

Därför vill Centerpartiet se ett stärkt psykosocialt stöd till medarbetare inom vård och omsorg. En ordentlig satsning på att ge all personal, som arbetar med covid19, inom vården och omsorgen stöd och hjälp för att hantera och motverka psykisk ohälsa.

Idag ser stödet olika ut, beroende på var i landet man arbetar. Vi vill investera i ett starkare och bättre stöd i hela Sverige. Ett stöd som utformas i tre delar.

För det första måste vi bygga ut krisstödet för alla de som just nu jobbar under extremt hög press, inom sjukvården och omsorgen. Så att det finns någon att prata med och få hjälp av när behovet uppstår. Oavsett var du jobbar eller vilken tid på dygnet det är. Därför behöver det finnas ett väl utbyggt krisstöd i varje region, som kan ge stöd dygnet runt och där den medarbetare som söker hjälp möts av människor med kompetens kring kris och krishantering.

För det andra måste vi bygga ut möjligheten till samtalsstöd. Vi vet att kontinuerligt samtalsstöd var efterfrågat inom vården och omsorgen, redan före pandemin. Det behovet har inte minskat under coronakrisen. Alla som behöver samtalsstöd måste kunna få det. Få sitta ner, fysiskt eller digitalt, och få hjälp att sortera tankar, dela med sig av sina upplevelser och känna en trygghet i att få den hjälp man behöver för att bli sig själv igen.

För det tredje vill vi ge mer pengar till traumabehandling. Vi vet, tyvärr, att den hårda arbetsbelastningen, upplevelser med svårt sjuka, patienter som avlider och egen utmattning är något som ger men. Framkallar ångest och kan ge posttraumatisk stress. De medarbetare som visar symptom på detta måste ges den bästa tänkbara traumabehandlingen, för att kunna bearbeta det man varit med om och få stöd för att komma tillbaka till arbetet.

Välfungerande och kvalitativt krisstöd, traumabearbetning och samtalsstöd finns redan idag, på många platser i Sverige. Men det skiljer fortfarande för mycket mellan olika regioner, kommuner och arbetsplatser. Centerpartiet vill därför se en storsatsning på de här tre områdena, så att du kan ges lika goda förutsättningar till stöd och hjälp, oavsett var i landet du bor eller arbetar.

Vår bedömning är att ett stärkt psykosocialt stöd kommer att kosta ungefär 500 miljoner kronor per år i två år. Som ett tillfälligt svar för att möta de psykiska men som upplevelserna under coronapandemin riskerar att ge anställda inom sjukvården och omsorgen. Den exakta utformningen ska fortfarande ligga hos regioner och kommuner, som bäst vet hur behoven och resurserna ser ut. Men staten ska garantera att det finns tillräckligt med pengar för att inte en enda medarbetare ska tvivla på att hjälpen finns där när man behöver den.

Att den som jobbar inom vården och omsorgen får stöd och hjälp när man riskerar att må dåligt. Det är en förutsättning för att du och jag ska få den vård och det omhändertagande vi behöver, när vi behöver det. Att undersköterskan, specialistsjuksköterskan och läkaren får bästa tänkbara stöd är också en förutsättning för att de ska orka fortsätta jobba.

Det är så vi kan se till att den som räddar ett liv också räddar en hel värd. Det är så vi fortsätter komma framåt i arbetet med att besegra coronaviruset.

För vi måste komma framåt, vi måste bekämpa viruset så snabbt och effektivt som det bara är möjligt. Det är därför Centerpartiet vill se en ny svensk coronastrategi. Få igång en bred testning av alla med symptom, återuppta den aktiva smittspårningen och bryta smittkedjor. Det går att göra allt det här mycket bättre än det görs idag. Flera andra länder klarar av att brett testa hela sin befolkning, då ska också Sverige klara av det.

Centerpartiet har varit med om att få fram mer pengar till testning och smittspårning. Nu förväntar vi oss att regeringen tar sitt ansvar och ser till att det också genomförs på bästa sätt, så snabbt det över huvud taget är möjligt. Så att Sverige får en uppdaterad strategi som kan bryta smittspridningen och samtidigt öka omvärldens förtroende till Sverige som land.

Trycka tillbaka spridningen och bryta smittkedjan är något vi måsta göra för att värna människors hälsa och liv. Men det är precis lika viktigt för att kunna återstarta vårt samhälle igen.

Ge dig och mig möjligheten att få uppleva allt det där vi längtat efter. Röra oss friare och besöka de vi älskar allra mest, men inte sett på så länge. Kunna träffa våra vänner i större utsträckning eller tillåta oss en kram, en hand på axeln eller en smekning på kinden när vi träffar en familjemedlem.

Tända hoppet hos våra småföretag igen och får dem att våga anställa fler kollegor. Det är så vi får hjulen att snurra och tar svensk ekonomi framåt.

De krisåtgärder och räddningspaket som satts in har haft stor betydelse för Sverige. Att staten har tagit över utgifter som sjuklönekostnader, eller en stor del av lönen vid korttidspermittering, att vi har sänkt arbetsgivaravgifterna, det har gett avlastning för företagen i en mycket svår tid. Det har räddat kvar jobb och motverkat en ännu allvarligare våg av varsel och arbetslöshet.

Att vi har fått på plats ett omsättningsstöd, som kompenserar de företag som drabbats extra hårt av krisen, som lands- och glesbygdens turistföretag, restauranger och taxiföretag, det har fått fler företag att överleva och gett hela landet en bättre chans att snabbare komma på fötter igen.

Jag är stolt över att Centerpartiet har spelat en viktig roll i arbetet med att utforma och få på plats räddningspaket för svenska företag och svensk ekonomi på hundratals miljarder kronor. Att vi har haft med oss företagens perspektiv in i förhandlingarna. Samtidigt är jag helt medveten om att det kommer att krävas mer.


Centerpartiet står berett att göra mer för att värna företagen och jobben. Vi kommer fortsätta visa ansvar och handlingskraft här och nu.

Men ett ansvarsfullt ledarskap måste också klara av att höja blicken något, titta på vad som behöver göras på lång sikt för att hitta en väg ut ur krisen och göra Sverige till ett starkt och framgångsrikt land igen.

Vi behöver fortsätta göra mer för att sänka företagens kostnader, rensa bland onödiga regler och få fler att våga både behålla personal och anställa nya kollegor. Vi behöver fortsätta reformera arbetsmarknaden, så att fler lättare kan hitta sitt första jobb, göra karriär eller helt byta bana mitt i livet.

Här är förändrade turordningsregler en oerhört viktig fråga. Jag hoppas verkligen att parterna nu tar sommaren på sig för att komma fram till ett bra förslag här. Annars måste vi fortsätta framåt enligt det vi är överens om i Januariavtalet.

Vi måste också fortsätta investera i både vägar, järnvägar och ett bra och stabilt bredband i hela landet. Då gör vi det lättare för fler att få vardagen att gå ihop, underlättar pendling till och från jobbet. Då gör vi det lättare att jobba och leva digitalt, vilket vi alla har upplevt fördelar och utmaningar med de senaste månaderna. Då knyter vi ihop vårt land bättre och minskar riskerna att någon känner sig övergiven och kvarlämnad. Att investera i vår infrastruktur är att investera i svenska jobb och i ett Sverige som går framåt.

Centerpartiet kommer fortsätta vara en röst för ett Sverige där fler tror på morgondagen, vågar starta företag och anställa fler. För ett Sverige där ett starkt näringsliv är en garant för mer pengar till vår gemensamma välfärd, så att vi kan ta oss ur den kris vi är mitt inne i och samtidigt rusta oss bättre för de kriser som kommer.

Vi lever i en historiskt svår tid. I en tid när en pandemi skördar människoliv och förändrar våra liv och vår vardag. I virusets skugga ser vi också hur allt för många utnyttjar kris, oro och isolering till att montera ner demokratin och friheten. Tystar det fria ordet, förnekar fakta och vetenskap och vänder sig mot sin egen befolkning.

Vi ser hur ännu ett polismord på en afroamerikans man i USA fått hela världen att enas i kampen för allas lika värde, för varje människas okränkbara rätt att vara den man är. Hur man i sorgen och vreden har enats, över alla tänkbara slags gränser, i kampen för verklig förändring. Hur George Floyds sista ord bärs över världen som ett vittnesmål om att det är mer än enbart ett virus som måste bemötas och bekämpas tillsammans.

De senaste åren har visat att lika människovärde sorgligt nog fortfarande inte är självklart för alla. Det har visat att portalparagrafen i Centerpartiets idéprogram, om alla människors lika värde, ständigt behöver upprepas.

Vi är många som nu ser och hör kravet på förändring, både globalt och här hemma i Sverige. Och jag kan lova dig som tittar idag att Centerpartiet kommer fortsätta stå stadigt i kampen om vilka värderingar vi bygger vårt land på. Visa hur det är öppenheten, toleransen och medmänskligheten som tar oss framåt som människor, som samhälle och som nation.

Vi må ha långt kvar tills vi är igenom den kris som coronaviruset har skapat, många veckor och månader kvar av att tvätta händerna, hålla avstånd och ta ansvar för vårt eget beteende. Många år kvar av bearbetning av det vi och andra tvingats uppleva.

Men vår förmåga att tillsammans hålla ut och ta ansvar, även de dagar när det känns som allra svårast. Det är det som kommer definiera vår plats i historien.

Du och jag kan göra skillnad. Och skillnaden i det lilla gör snart också skillnad i det stora. För kan vi tillsammans stoppa smittan, då kan vi rädda liv.

Och den som räddar ett liv, räddar en hel värld.


Tack för att ni har lyssnat!