Annie Lööfs tal på Kommundagarna 2021

Tal på Kommundagarna, 5 februari 2021. Det talade ordet gäller.

”Vad säger man till sina barn när man ska sövas ner om 20 minuter och inte vet om man vaknar upp igen. Hej då, vi ses, gonatt?”

När Johan fick beskedet från läkaren att ringa hem rusade tankarna. För familjen och vännerna förändrades livet på en sekund. Var det slut nu? Hur skulle deras liv gå vidare?

Efter 19 dagar i respirator. Svåra stunder, avsked för familjen, tårar och förtvivlan, hittade Johan kraften att återvända. Sorg och saknad förbyttes till glädje och hopp. Johan kunde påbörja vägen tillbaka till ett liv, en vardag. Tre barn, familj, vänner och kollegor slapp ta farväl.

Som det judiska talesättet säger. ”Att rädda ett liv. Är att rädda en hel värld.”

Med tusentals döda i sviterna av covid har avsked, sorg och saknad på ett eller annat sätt färgat allas våra liv. Men genom exempel som Johans har vi också sett hur det finns ljus och hopp även i de mörkaste av stunder.

Här har ert ledarskap, i regioner och kommuner, gjort skillnad. Ni har värnat liv och hälsa. Förbättrat tillvaron för fler. Skänkt ljus och hopp om en bättre morgondag.

För det ska ni ha ett stort och innerligt tack!

I Norrtälje, där sköra äldre fått den vård och omsorg de behövt i hemmet. Där Centerpartiets Anders Ohlander med kollegor varit med och utformat en god samverkan mellan sjukvård och omsorg och mobila sjukvårdsteam har gjort att man klarat covid-19 bättre än på väldigt många andra platser.

I Sala där kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo gått i täten för att plocka bort regler och kostnader för krisdrabbade företag. Samordnat insatser för att hjälpa det lokala näringslivet. Blivit en förebild i både länet och landet i hur kommunen kan göra skillnad.

I Stockholm där Karin Ernlunds och Jonas Naddebos klara röst och uthålliga kamp för bättre villkor för besöksnäringen, kulturen och idrotten både har varit en inspiration för andra och en blåslampa mot regeringen.

I Jämtland, där regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand har bidragit till att man genom hela pandemin klarat av att testa och smittspåra. Vilket sannolikt bidragit till den lägre smittspridningen i regionen.

Det här är bara ett fåtal av många exempel på hur centerpartister, kommunalt och regionalt, har slitit hårt. Vänt på varenda sten för att hjälpa företagen i just den egna kommunen och regionen. Värnat inte bara jobben utan människors trygghet och stolthet. Ställt om undervisningen för hundratusentals elever.

Ökat antalet vård- och omsorgsplatser, även i lägen där det känts på gränsen till hopplöst. Förbättrat samarbetet mellan stat, kommun och region.

Och samtidigt också klarat av att ta ansvar för allt det andra som kommer med att styra och leda i regioner och kommuner över hela landet.

*

Jag känner en sådan enorm stolthet över det arbete vi gör tillsammans. Det är en ynnest att få vara partiledare med så många starka, handlingskraftiga och ansvarstagande företrädare runt om i landet.

Tillsammans måste vi nu fortsätta jobba hårt. Fortsätta ha modet och handlingskraften att agera där det behövs. För människors liv och hälsa. För våra företag. För att stärka uthålligheten i vården.


För att ta Sverige genom krisen, mot en ljusare framtid.

***

För framtidstro och handlingskraft. Det är vad som krävs om vi vill komma framåt. Trycka bort smittan. Rädda fler liv. Sluta de sociala och regionala klyftorna. Skapa en ljusare framtid i hela Sverige.

Det är ingen liten utmaning. Men handlingskraft, ansvarstagande och framtidstro, det har varit vårt partis drivkraft genom hela vår långa historia. Men det definierar oss också här och nu.

För det senaste året har Centerpartiet gjort skillnad. Byggt Sverige starkare och tryggare. Kraftigt förstärkt sjukvården och äldreomsorgen. Ökat den ekonomiska tryggheten för fler, genom sänkta skatter riktade mot låg- och medelinkomsttagare. Kämpat för att få på plats stödpaket till våra företag.

Tillsammans med regeringen har vi bland annat sänkt arbetsgivaravgifterna, infört korttidspermittering och sett till att staten tar över en stor del av företagens sjuklöneansvar. Genomfört viktiga delar ur Januariavtalet. För att stärka våra småföretag, förbättra integrationen, sluta klyftan mellan människor och landsdelar och öka tryggheten. Tagit stora steg mot en modern arbetsrätt genom ett nytt, historiskt Saltsjöbadsavtal.

Vi har gjort mycket. Men behöver göra mycket mer. Centerpartiets gemensamma kraft, nationellt, regionalt och kommunalt är avgörande om vi ska komma framåt. För sanningen är den att regeringen, som bär det yttersta ansvaret, allt för ofta har varit steget efter.

Ett år in i pandemin verkar de fortfarande tagna på sängen. Känslan är att man väntar och ser, snarare än går före och visar vägen. Lägger över ansvaret för fel och brister på någon annan. På er i kommuner och regioner, på myndigheter, på oppositionen, istället för att själva kliva fram och ta kommandot.

Detta måste förändras. Det går inte att leda landet genom vår generations värsta kris med en ”mañana-mañana-politik”.

När vaccinet nu tänder ett ljus i tunneln. När hoppet väcks hos företagaren, sjuksköterskan och läraren om att en annan vardag är möjlig. Då måste regeringen öka tempot.

Stötta regionerna, med information, kunskap och resurser. Bryta smittkedjor och rädda liv. Göra allt som står i deras makt och lite till för att varje svensk som vill ska vara vaccinerad till midsommar. Agera med kraft för att förhindra att det nya, muterade viruset får fäste i Sverige. Testa och spåra mer effektivt, införa restriktioner och tydligare karantänsregler.

Använda den pandemilag som nu äntligen finns på plats så offensivt och effektivt det bara går. Låt den som kan hålla öppet på ett smittsäkert sätt få göra just det. Men begränsa de verksamheter där smittan riskerar att spridas. Se till att de företag som drabbas av begränsningar också kompenseras fullt ut ekonomiskt.

Ge företagen de stöd de har rätt till. Nu. Sluta gömma sig bakom EU-regler eller långsamma myndigheter. Låt oss höra klirret av stödpengar i restaurangernas tomma fickor snarare än det alarmerande slamret av grytor och kastruller.

*

Vi är många konstruktiva krafter runt om i landet som står redo. Redo att göra allt vi kan för att få människor att hålla ut lite till. Orka fortsätta göra uppoffringar. Orka tro på en ljusare morgondag.

Det är en kraft som rätt använd kan få hoppet att spira igen. Från fjällstationen i Abisko till fiskaren i Abbekås. Från lantbruken utanför Grisslehamn till enmansföretagen i Grebbestad. I sjukhuskorridorer och på verkstadsgolv. Från myllrande städer över vidsträckta skogar.

Från familj till familj. Människa till människa.

Nu behövs ett aktivt ledarskap som gör att vi tillsammans kan använda den kraften rätt. Få oss att komma framåt. Bygga en ljusare framtid för alla.

***

För att verkligen komma framåt måste vi också klara av att hantera de problem som inte tagit paus under pandemin. Skingra de mörka moln som annars riskerar att överskugga allt annat för en lång, lång tid.

Klimatfrågan är fortsatt en av vår tids största ödesfrågor. Precis som en pandemi slår klimatförändringar skoningslöst mot hela vår gemensamma planet. Kväver havsbottnar, smälter isar. Tvingar människor på flykt. Skapar förändringar som aldrig går att återställa.

Samtidigt är klimatfrågan, rätt hanterad, också en fantastisk kraft för verklig förändring. Ett sätt att göra världen grönare och starkare. Utjämna orättvisor. Fortsätta utveckla ny teknik, stärka våra företag.

Sverige är ett land som, mycket tack vare Centerpartiet, har fått uppleva styrkan i en offensiv, resultatinriktad klimatpolitik. Vi har visat hur det går att minska utsläppen och öka tillväxten. Gett våra företag, stora som små, goda förutsättningar att ligga i framkant globalt. Kring hållbarhet, energieffektivisering och minskade utsläpp.

SSAB, Sveriges enskilt största utsläppare av koldioxid, utvecklar nu tillsammans med LKAB och Vattenfall fossilfritt stål. Tanken är att det ska kunna levereras redan om fem år. Göteborgsbaserade Swedish Algea Factory odlar en speciell typ av kiselalger vars skal är extra bra på att fånga upp ljus. Något som kan revolutionera effektiviteten i exempelvis solpaneler. Bill Gates har investerat stort i det svenska företaget Climeon, som omvandlar spillvärme från exempelvis fartyg och industrier till elektricitet.

De senaste åren har också landets kommuner och regioner gjort stora insatser för att ställa om. Investerat stort i fossilfri uppvärmning och el. Arbetat aktivt med Agenda 2030 och andra tydliga mål och samarbetat med det lokala näringslivet för att öka takten i klimatarbetet. Insatser som varit direkt avgörande för att få Sverige grönare och mer klimatsmart.

Exempel på att den gröna omställningen händer här och nu. På att vi kan förändra situationen till det bättre. På att Sverige är en röst att ta på allvar.

Samtidigt ska vi vara ärliga med att det går för långsamt. Utsläppen minskar inte i den takt som behövs för att vända klimatkrisen.

Ska vi klara av att hantera både pandemins effekter och klimatutmaningen räcker det inte att bara göra mer. Vi måste också göra rätt saker.

Lösningen finns i ambitiösa mål, kloka förebilder och fortsatta investeringar i smart teknik.

Idag presenterar jag därför Centerpartiets förslag för en grön omstart. Förslag för ett ännu vassare klimatarbete såväl kommunalt och regionalt som nationellt och globalt.

För det första vill Centerpartiet ta ytterligare steg framåt kring tekniken för minusutsläpp. Vi vill se ett nytt, nationellt mål för minusutsläpp till 2045. Ett mål som utgår från Sveriges nationella klimatmål och säkerställer att vi verkligen når netto-nollutsläpp i Sverige till 2045. Ett tydligt mål ger långsiktiga spelregler och underlättar investeringar.

Sverige är redan idag ett land med hög andel biobränslen. Att bygga ut tekniken för att skapa minusutsläpp skulle göra kommuner och företag runt om i Sverige till skyltfönster mot världen för att visa hur minusutsläpp är ett tydligt plus för klimatet.

För det andra vill Centerpartiet också göra koldioxidlagring möjligt i Sverige. Lagring på hemmaplan gör det möjligt att säkerställa högsta möjliga säkerhet och skydd för miljön.

För det tredje. Klimatfrågan kräver samarbete. Därför vill vi också införa ett bonussystem på EU-nivå för den som skapar minusutsläpp. Idag lönar det sig inte ekonomiskt, vilket gör att teknikutveckling och tillämpning går allt för långsamt. En ekonomisk bonus skulle snabba på arbetet med att plocka bort utsläpp. Det gynnar både klimatet och teknikutvecklingen och gör att vi lättare kan uppfylla våra gemensamma klimatmål i EU.

Vi måste också fortsätta framåt på andra områden. Idag finns det för stora regionala skillnader, när det kommer till tillgången på leveranssäker, grön el. Det är dåligt för både företagen och klimatet. Svenska företag måste kunna få den elenergi de behöver för att verksamheten ska fungera.

Som ett fjärde förslag för en grön omstart vill Centerpartiet därför se en kraftigt utökad kapacitet i det svenska elsystemet. Vi vill ge Svenska Kraftnät ansvaret att, tillsammans med andra berörda myndigheter, garantera den långsiktiga leveranssäkerheten i elsystemet. Se till att det finns tillräckligt med el när och där den behövs. Komma framåt kring kapacitetsutbyggnad. Men också tydligare analysera framtida behov när samhället elektrifieras i en allt snabbare takt.

För det femte vill vi bredda industriklivet till en riktad vätgassatsning. Vätgas är en energibärare och kan användas för att bland annat lagra och transportera energi. I bränsleceller kan vätgasens energi omvandlas till elektricitet och värme. Med rent vatten som enda restprodukt. Vi ser nu hur allt fler branscher vänder sig mot vätgasen för att minska sina utsläpp. I allt ifrån transporter till att balansera vårt energisystem. Lagra energi från sommarens sol och vind så att den istället kan användas under vinterns mörka, kalla dagar.

Tillsammans med den nya, nationella vätgasstrategin skulle en riktad vätgassatsning snabba på utvecklingen av en teknik som har många fördelar. Det gynnar Sverige här och nu och det ger också långsiktiga fördelar för både klimatet och våra företag att utveckla en teknik som går att exportera.

*

Fem tydliga förslag för en grön omstart där hela Sverige är med och bidrar. Där företagens innovationskraft och modiga, offentliga investeringar tar oss framåt.

Som gör ert klimatarbete ute i kommuner och regioner enklare och mer effektivt. Samtidigt som de också stärker Sveriges gröna röst globalt.

Det här är ett svar på dagens klimatutmaningar och ett tydligt steg mot morgondagens möjligheter. En politik både för en ljusare och betydligt grönare framtid.

***

”Slåss för era liv. Stoppa stölden. Förbered er för krig.”

Medvetna lögner och hatisk retorik, i sociala medier och från president Trumps egen talarstol, skapade scener i Washington DC som vi sent ska glömma.

Ljudet från glasrutorna som krossades. Hoten och hatet från de som med våld ville stoppa demokratin. Det ekade över hela världen. Våldet som riktades mot enskilda människor, det slog också rakt mot de friheter och rättigheter som byggt vår värld stark. De mörka krafter som klev ut i ljuset, är bara en liten del av en rörelse som kastar långa skuggor över hela vår värld.

För det som hände i Washington har hänt förr. Och kommer hända igen. Det är inte ett amerikanskt problem. Hotet mot det öppna samhället, mot den liberala demokratin och mot människors lika värde och rättigheter finns runt omkring oss varje dag. De må ta sig olika uttryck. Men de menar vad de säger.

Här hemma varnar ledande Sverigedemokrater för en existentiell kulturkamp. Där alternativet är seger eller död. Deras Europaparlamentariker beskriver hur ”sadistiska migranter” ger sig på ”infödda medborgare”. SD:s tidigare talman Björn Söder anser att abort är mord och Jimmie Åkesson drar fortsatt inga politiska slutsatser om Trump efter upploppen.

För mig är det här inget nytt. Det är samma främlingsfientliga, högerpopulism som SD alltid stått för. Den som tycker att Sverigedemokraterna har förändrats i grunden har antingen selektiv hörsel, eller väldigt kort minne.

Deras retorik och politik är bara en del av en populistisk våg som sköljer över världen. Som använder sig av en allt mer polariserande ton. Ställer grupp mot grupp, människa mot människa. Gör allt de kan för att normalisera främlingsfientlighet och intolerans.

Men oavsett var dessa krafter dyker upp kommer Centerpartiet att hålla gränsen.

Vi kommer fortsätta försvara fri, oberoende media. Fortsätta slåss för kvinnors självklara rätt till sina egna kroppar. Stå upp för anständigheten när samhällets alla problem skylls på invandring. Hylla mångfaldens flaggor när allt för många andra vill hala dem.

Det rör sig inte om gråzoner eller detaljer som kan kohandlas bort. Det handlar om en grundläggande syn på samhället och på sina medmänniskor.

*

Centerpartiets väg framåt är tydlig. Vårt försvar för öppenheten och den liberala demokratin kommer att ljuda lika stark och klar som vår kritik mot den som hotar den.

Låt oss tillsammans se maktskiftet i USA som en nystart för alla liberala och hoppfulla krafter. Oavsett var i världen vi bor. En uppmaning att bygga ett ännu starkare lokalt, nationellt och globalt ledarskap.

Ett ledarskap som tar oss alla mot en friare, tryggare och ljusare framtid.

***

Det senaste året har vår digitala vardag tagit stora kliv framåt. Idag kan vi till och med mötas på digitala kommundagar.

Men jag måste erkänna att jag saknar de riktiga kommundagarna. Det fysiska mötet. Känna glädjen av att se partivänner från hela landet. Byta några ord i kaffekön eller rulltrappan upp mot nästa seminarium. Skratta och skåla ihop över en god middag. Vara en del av allt det som är vårt parti. Nyfikenheten, gemenskapen, kunskapen. Skrattet och viljan att lära sig mer. Komma framåt, förändra.

Men fram tills den dagen kommer. Låt oss använda vår energi till att visa hur vi tillsammans är en kraft för förändring som tar oss framåt. Hur vi vågar se de goda sidorna hos varandra, istället för att ständigt leta efter de dåliga. Hur vi alltid utgår från övertygelsen att morgondagen bär med sig något bättre.

Det kan låta självklart. Men det är inte det i en tid där allt för många riktar misstänksamma blickar mot allt som är annorlunda och ovant. Påstår att vi klarar oss bättre på egen hand, helt av egen kraft. Det är en väg som leder fel.

Det är samarbete som tar oss framåt. Vårt land blir som starkast när vi klarar av att förena våra styrkor som enskilda människor. Eller som den 22-åriga poeten Amanda Gorman beskrev det vid Joe Bidens installation häromdagen.

*

”Ljuset finns alltid där. Om vi bara är modiga nog att se det. Om vi bara är modiga nog att vara det.”

Om vi jobbar tillsammans. Tar ansvar och agerar för att stoppa smittan och rädda liv. Ser till att ge våra företag det stöd de behöver. Tar nya kliv mot ett grönare och mer klimatsmart Sverige. Då kan vi bli fler som hittar det modet.

Då kan vi få fler att vara med och forma ett ledarskap som ger oss alla en ljusare framtid.

***

Tack för att ni har lyssnat.

Ta hand om er och låt oss ta hand om varandra.