Annie Lööfs stämmotal 2021

Stämmotal, Sigtuna, 23 september 2021.

Uppspelta barnröster på en förskola i Helsingborg.

Skratt i lunchmatsalen på verkstadsindustrin utanför Gnosjö.

Klirret från behållare i en källare i Västerbotten. Där Malin i Ratan tillverkar tvål som säljs över hela Norden.

Det gälla skriket från en nyfödd liten flicka, i sin mammas famn på BB i Visby.

Torghandlarnas rop över Hötorget en solig septembereftermiddag.

Den som sätter örat mot marken översköljs snart av framgångsljud från vårt avlånga land. Ljudet av tillväxt, entreprenörskraft, innovation och mod. Av framgångsrika städer, men också av gles- och landsbygder som växer, utvecklas och bygger Sverige starkare.

Men ganska snart hörs också andra ljud. Ljuden av otrygghet, rädsla och krossade drömmar.

Explosioner och skottlossningar, från våldsamma gängkonflikter.

Skriken av smärta, eller tyst, uppgiven gråt från en kvinna som tvingas leva med en man som slår, hotar och kränker henne.

Bruset från vattnet som översvämmar källare och garage i Gävle. Drar med sig minnen och livsverk.

Centervänner, vi hör ljuden av Sveriges framgångar och problem varje dag, varje timme, varje minut. För vi är ett parti från hela landet. För hela landet. Av människor från när och fjärran, för människor från när och fjärran.

Vi finns i våra mindre orter och våra största städer. I förorten och innerstan. Landsbygder och glesbygder, det är hembygder för oss. Det är här vi har växt upp, eller slagit oss ner i vuxen ålder på flykt från krig eller på jakt efter våra drömmar.

Över hela Sverige är vi är med och tar ansvar, fattar beslut och hjälper andra att komma framåt. I kommuner, regioner och civilsamhällets otaliga föreningar gör vi skillnad.

Vi ser styrkorna och potentialen som finns i varje hörn av vårt avlånga land. Men vet att inget av det kommer av sig självt. Det kräver handlingskraftiga, modiga människor. Och det kräver en politik som varje dag lyfter och stöttar alla dessa fantastiska människor.

Det var därför vi så sent som igår presenterade ett antal förslag från Centerpartiets höstbudget som alla stärker landsbygden. Att vi skjuter till en miljard mer per år än regeringen till landsbygdsprogrammet. Att vi totalt lägger närmare 400 miljoner mer på bättre underhåll av enskilda vägar, bättre vägbelysning på landsbygden och på att se till så att våra minsta vägar runt om i landet plogas bättre under vintern. För att göra vardagen enklare och tryggare för alla, oavsett var i Sverige man bor. Det är precis den typen av konkret politik Sverige behöver mer av.

En politik som fortsätter göra det lättare för våra småföretag att växa och utvecklas. En politik som ser till att krånglet blir mindre och friheten större.

En politik som bygger vår svenska skola starkare. Som värnar rätten att välja skola, oavsett var i landet du bor. Utvecklar valfrihetssystemet för att säkerställa rättvisa, likvärdighet och öppenhet.

En politik som förstår hur viktigt det är att vi bygger ihop landet för att få människors vardag att gå ihop. Investerar i vägar, järnvägar och bredband. I en bättre kapacitet i våra elnät, så att människor och företag i hela landet får del av grön, förnybar energi.

En politik som gör att fler kan få sitt första jobb, tillåts utvecklas och växa på jobbet, eller byta bana mitt i livet. Som ger våra gles- och landsbygder en större frihet, men garanterar att servicen och tryggheten finns där för alla.

Som förstår att ett grönt, jämställt och företagsamt land är ett framtidsland.

Centervänner, den politiken driver vi varje dag. Vi har varit en kraft för förändring i över ett sekel.

Vi ser den nyanlända pappan som desperat försöker få ett jobb i sitt nya land. Kommunerna som tvingas införa bevattningsförbud i torkans spår. Vi ser hur vårdens och omsorgens medarbetare gör heroiska insatser varje dag. Hur våra småföretagare driver landet framåt. Hur kvinnojourerna ger hopp och stöd till desperata medsystrar. Hur våra bönder arbetar för oss oavsett årstid eller vädrets makter. Vi gör allt vi kan för att deras vardag ska bli bättre.

Jag är stolt över att få fortsätta det arbetet tillsammans med er alla här på stämman. Stolt över att ta nya kliv framåt för att bygga ett Sverige där det lönar sig ännu bättre att jobba, starta företag och vara med och utveckla samhället.

Bygga ett land där vi ger kraft åt varje människa att ta sig själv och andra mot en grönare, tryggare och ljusare framtid.

Under de närmaste dagarna kommer vi tillsammans att behandla över 600 motioner och tre omfattande politiska program. Program som ger oss en färdriktning för de stora politiska uppgifter vi har framför oss. En sådan är en helt avgörande fråga – hur vi sänker de klimatfarliga utsläppen, samtidigt som vi utvecklar ekonomi, jobb och företag.

Klimatförändringarna är ett enormt samhällsproblem, det har inte minst den gångna sommaren varit en smärtsam påminnelse om.

Vi har sett hur delar av världen slukats av enorma bränder. Sköljts bort av regn vi inte upplevt på generationer. Människor har dött i extremvädrets spår. Floder svämmat över, byar förintats och livsverk och minnen försvunnit för alltid.

Vi har sett det i Gävle och i Dalarna. I Tyskland och Belgien. I USA, Australien, Japan och Indien. Lokalt, nationellt och globalt ekar larmen om klimathotet.

Larm som måste få fler att förstå hur det lokala, nationella och globala hänger ihop. Att klimatförändringarna inte bryr sig om gränser, nationaliteter eller postadresser.

Det finns de som fortfarande påstår att det inte spelar någon roll vad vi i lilla Sverige gör. Att de stora utsläppen sker i andra länder, andra delar av världen. Så har alldeles för många resonerat, alldeles för länge.

Vi har gjort stora insatser i Sverige för att visa att det går att minska utsläppen. Och vi måste göra ännu mer. Det är så vi får trovärdighet och tyngd för att göra EU, världens största ekonomi, till en ännu starkare kraft i det globala klimatarbetet. Och kan sätta press på Kina och andra stora utsläppsländer att ställa om.

Nånannanismen har aldrig tagit världen framåt. Bara målmedvetet jobb, lokalt, nationellt och globalt kan rädda världen från överhettning.

Då räcker inte längre fluffigt önsketänkande. Då kan vi inte bygga höga hinder som bromsar ekonomisk utveckling. Eller sätta stopp för att använda våra mineraler eller våra skogar i den gröna omställningen. Den gröna omställningen får aldrig bli en grå nedsläckning.

Ett grönt och handlingskraftigt ledarskap ser hur viktiga våra gles- och landsbygder är för klimatet. Att det är här vi hittar förnybara bränslen, trä och timmer för ett mer hållbart byggande, grön och ren energi och sund och säker mat.

Det tar tillvara på kraften hos landets över 330 000 privata skogsägare. Familjer. Som vårdat och skapat skogar med rik biologisk mångfald i generationer. Som arbetar för ett hållbart skogsbruk, där våra skogar växer och binder tiotals miljoner ton koldioxid varje år. Samtidigt som de skapar jobb i hela landet.

Det ger våra småföretag och entreprenörer över hela landet bättre villkor. Ser till så att restaurangägaren som kämpat för sin överlevnad under pandemin nu vågar hoppas på en nystart. Hittar personal med rätt kompetens. Slipper gå och lägga sig med en klump i magen.

Att bonden efter att ha avslutat en lång arbetsdag, kan gå över gårdsplanen och känna ett lugn i att slippa slåss mot byråkrater i månader och år för att dottern med familj ska få bygga ett nytt hus på sluttningen ner mot sjön.

Eller att de entreprenörer som nu är del av den gröna Norrlandsboomen, som ska producera allt från fossilfritt stål till batterier, kommer framåt. Att tillståndsprocesser, som idag är för långa och omständliga, snabbas på. Att vi bygger ut våra svenska elnät och vår förnybara elproduktion ordentligt.

Men också den enskilda människans kraft gör skillnad. Att hen känner en ekonomisk trygghet och ser det som lätt och självklart att göra grönare val i vardagen.

Det är därför vi måste fortsätta göra det enklare för fler att få ett jobb, en lön, en arbetsgemenskap. Se till att fler får behålla mer av sin lön varje månad. Ge låg- och medelinkomsttagare en större frihet och en ökad trygghet.

Investera mer i forskning och utveckling i vår svenska bioekonomi. Så att kläderna vi står och klämmer på i affären, eller klickar hem i mobilen, innehåller mindre fossila plaster och mer hållbara material från skogen.

Dra lärdom av succén med Centerpartiets gröna avdrag, som fått tiotusentals människor att installera solceller på taket, boostat den förnybara energin. Bygga ut och rusta upp våra järnvägar, så att den som väljer att stanna på marken också kommer fram i tid och till en rimlig kostnad.

En grön ekonomi, för starkare företag och fler jobb. Det är vägen framåt. Sverige har under decennier, och med flera olika regeringar, visat att det går att både minska utsläppen och öka tillväxten. Att det går att ställa skyhöga klimatkrav på människor och företag om man samtidigt ger dem verktygen att nå dem.

Vi fortsätter på den vägen. I kommuner och regioner, i riksdag och EU-parlament gör vår gröna kraft skillnad.

Knyter ihop landet. Tar människor, bygder och företag framåt. Ser till att Sverige fortsätter vara ett grönt föredöme internationellt.

Tillsammans pressar vi ner utsläppen och snabbar på den gröna omställningen.

Tillsammans tar vi helt avgörande steg för att göra Sverige och världen grönare.

”Anneli är speciell. Hon gör lite mer än hon behöver.”

De varma orden kommer från Sixten 90 år. Anneli det är undersköterskan från hemtjänsten. Den här morgonen har hon precis ställt fram mjölken och äppelmoset till havregrynsgröten. Lagt Sixtens medicin på den gröna vaxduken bredvid koppen med classic snabbkaffe. Nu sitter hon bredvid honom vid bordet, klappar försiktigt över handen och lyssnar när Sixten pratar om tomheten efter sin fru, Ingegerd, som gick bort för två år sen.

Hon hinner ge några tröstande ord på vägen, innan mobilen piper till och talar om att det är dags att gå vidare.

Annelis och Sixtens morgon kunde varit vilken morgon som helst i svensk hemtjänst. Den visar på kompetensen och empatin hos all fantastisk personal som bär vår äldreomsorg framåt. Men den ger också en inblick i vad som kan göras bättre.

Pandemin har blottat obehagliga brister i vår välfärd. Inte minst kring hur vi tar hand om äldre människor. Visat att vi måste göra mer för att ge människor som Anneli bättre arbetsvillkor och mindre stress. Få henne och andra att känna att man kan växa och utvecklas på jobbet. Men också ge Sixten och alla äldre en större trygghet och frihet på ålderns höst.

Det är därför vi på stämman ska fatta beslut om ett gediget program för vård och omsorg av hög kvalitet i hela landet.

Idag saknar exempelvis fyra av tio medarbetare i äldreomsorgen en ordentlig utbildning. Så kan vi inte ha det. Både de äldre och kollegorna i omsorgen måste känna trygghet i att den de möter, eller jobbar tillsammans med, har rätt kunskaper. Därför vill vi se ett mål till 2030 att alla som arbetar med omvårdnad i äldreomsorgen ska ha minst undersköterskeutbildning.

Vi måste också komma bort från en vardag där äldre människor med hemtjänst tvingas träffa helt nya ansikten flera gånger om dagen, varje vecka. Det är ovärdigt och det slår sönder tryggheten för människor. Här krävs en förändring.

Men vi behöver förändra på fler områden. Bygga svensk vård och omsorg ännu starkare.

Korta köerna och kapa vårdskulden. Öka tillgängligheten i vården. Se till att du har samma höga kvalitet och får samma snabba bemötande oavsett var i landet du bor. Se till att människor inte tvingas gå runt med en klump i bröstet och vänta månader och år på viktiga operationer.

Det är därför vi vill se ett fritt sjukhusval i hela landet. Att du som patient kan välja var du vill göra operationen. Se var kötiderna är kortast, hur tidigare patienter har upplevt vården på det aktuella sjukhuset och välja det som passar just dig bäst.

Det är också därför Centerpartiet i vår kommande höstbudget skjuter till mer pengar för en mer tillgänglig primärvård på gles- och landsbygden. Vi lägger 1,1 miljarder årligen på fler läkare och mer personal inom primärvården i glesbygdskommuner, det vill säga på hälso-och vårdcentraler. Vi vill också se 300 miljoner om året på att få fler ambulanser på landsbygden och korta responstiden. Visa att samhällskontraktet gäller över hela landet och för att alla ska känna en trygghet i att någon kommer när man ringer och behöver hjälp akut.

Vi måste också bli bättre på att använda oss av digitaliseringens fantastiska möjligheter. Se hur nätläkare ökar tillgängligheten till vården för många. Krymper avstånden och gör vardagen tryggare. Hitta ett hållbart ekonomiskt system för en stark, digital vård även framåt. För Centerpartiet är det exempelvis självklart att du ska få lista dig hos den vårdgivare du vill. Fysisk eller digital.

Men det pandemin verkligen har påmint oss om, det är hur ovärderliga välfärdens alla medarbetare är. Vi har sett dem kämpa vid pandemins frontlinje. Räddat liv och skapat hopp. Gett närhet till våra äldre. Tryggt hållit förstföderskans hand när hennes partner inte fick vara med vid förlossningen.

Alla dessa människor förtjänar ett stort och innerligt tack från oss alla. Men de förtjänar så mycket mer än så. Bättre villkor och fler kollegor. Stöd och hjälp för att ta hand om sin egen hälsa, bearbeta sina upplevelser från pandemin.

Men vi måste också ge fler hoppet och framtidstron tillbaka. Göra det möjligt, inte minst för välfärdens alla fantastiska kvinnor, att känna att man kan växa och utvecklas på jobbet. Vidareutbilda sig utan att riskera sin egen ekonomi. Hitta nya tjänster och ta på sig mer ansvar. Specialisera sig, eller våga bli chef och leda en grupp.

Pandemin har satt fingret på hur god hälsa, och snabb tillgång till vård när hälsan sviktar, är bland det viktigaste vi har i livet. Att omhändertagandet av de äldre definierar oss som samhälle. Att vi nu måste fortsätta framåt.

Ge människor kraft. Bygga en vård och en omsorg som finns där för oss i livets alla skeden, från att vi tar vårt första andetag till dess att vi drar vårt sista. Se till att du som jobbar i sjukvården, i hemtjänsten eller på äldreboendet kan hitta kraften att fortsätta göra ditt bästa och få andra att göra detsamma.

Vi måste fortsätta framåt och tillsammans bygga världens bästa sjukvård och äldreomsorg som gör människor över hela landet starkare, tryggare och friare.

Runt den beigea husfasaden hade tusentals ungdomar bildat en mänsklig kedja. Höll varandras händer i ett fast grepp. På gatan framför dem gick ytterligare tusentals unga, studenter och sjöng. Använde sina röster för att visa sitt missnöje mot Ungerns auktoritära styre.

Den här gången var det studenterna och universitetet man gett sig på. Den akademiska friheten. Ledningen för Universitetet för teater och film i Budapest hade bytts ut. Studentråd och styrelser upplösts. Professorer och rektorer avskedats till förmån för Orbans lakejer. Premiärministern själv försvarade agerandet som ännu ett steg i regeringens kulturkrig. Ett krig med målet att göra ungdomar till patrioter.

Så slogs ännu en spik i kistan på den ungerska demokratin. Så raserade man ännu ett fundament för det öppna, fria samhället.

En omfattande genomgång från Göteborgs universitet slår fast att Ungern är det land som, tillsammans med Polen, haft den sämsta demokratiska utvecklingen de senaste tio åren. I världen. Helt utan statskupper, revolutionärt våld eller inbördeskrig. Bara genom att man, bit för bit, monterat ner den liberala demokratin inifrån.

Tystat den fria pressen. Politiserat domstolsväsendet. Slagit mot homosexuellas och transpersoners rättigheter. Dragit in stöd till all form av konst som inte vikt sig för makten.

En fruktansvärd utveckling. För enskilda människor som mister öppenheten och friheten, rätten till sitt eget liv. Men också en varning till andra. För det vi ser som skrämmande, det ser andra som inspiration.

Runt om i Europa ser vi hur andra länder och ledare tar efter Orban. Vi ser det i Serbien, i Slovenien, i Polen. Vi ser det hos partier och politiker i snart sagt varje EU-land. Och vi ser det i Sverige.

För även om Sverigedemokraterna nu gör allt för att påstå att Ungern aldrig varit en källa till inspiration så behöver man bara läsa innantill, i motioner och artiklar, för att känna igen retoriken och förslagen. SD driver i riksdagen att i lag förbjuda det offentliga Sverige att hissa prideflaggan. Partiet vill ha grundlagsskrivningar om att makten ska utgå från ”svenskarnas folk” och inskränka minoriteters rätt till sin egen kultur.

Det är på riktigt. Något vi aldrig får blunda för. Vår svenska demokrati står stark, men försvaret och skyddet för den får aldrig tas för givet.

Det var därför vi redan i somras presenterade flera förslag för hur Centerpartiet vill stärka skyddet för vår liberala demokrati. Om att ge polisen bättre resurser för att upptäcka, stoppa och straffa hat och hot mot media. Stärka skyddet för våra folkvalda politiker som, inte minst på lokal och regional nivå, ofta lever med hat och hot i sin vardag.

Det är därför vi måste skydda vårt rättsväsende och våra grundlagar ännu bättre. Se till att göra det svårare än vad det är idag att ändra i den svenska grundlagen och ge oss bättre förutsättningar för att vi, precis som idag, även i framtiden kan få en fri och oberoende prövning i våra domstolar.

Det är också därför vårt stämmoprogram innehåller ännu fler, skarpa förslag för att värna vår liberala demokrati. Öka transparensen i samhället och minska risken för korruption. Se till att ge oss som människor större kontroll över all den personliga data vi lämnar ifrån oss på nätet, värna integriteten. Vara en ännu starkare och klarare röst i EU, för att värna mänskliga rättigheter, öppenhet och demokrati. Och ställa hårdare krav på de EU-länder som inte gör det.

Vi lever i en tid då det liberala, öppna och demokratiska samhället är hotat. Av våldsbejakande extremism, av utländska stater som försöker påverka våra val, eller så misstro i vårt samhälle. Av auktoritära ledare som inspirerar politiska krafter på hemmaplan.

Centervänner, en av våra viktigaste uppgifter är att vara en motkraft mot allt detta. En kraft som möter hatets röster med hopp och tolerans. En kraft som ger röst åt alla dem som nu tystats. En kraft som visar hur vår liberala demokrati har byggt oss starkare som människor och som land.

Vi måste fortsätta kämpa för människors lika värde. Fortsätta hylla mångfaldens flagga när andra vill hala den. Stå upp för religionsfriheten och för varje människas rätt att utöva sin egen religion. Fortsätta slåss för varje människas rätt att älska den man vill. För anständigheten, för jämställdheten och för toleransen.

Inte för att det alltid är lätt. Men för att det alltid är rätt.


För att det är så vi skapar trygga, fria människor som hittar kraften att ta sig själva och världen framåt.

353 dagar. Så långt är det kvar tills nästa val. Mindre än ett år.

Mycket kommer hinna hända till dess, i politikens universum svänger det snabbt. Men en sak kommer att vara lika säker idag, som den 11 september 2022.

Centerpartiet är den politiska kraft som är öppna för att samarbeta med flest partier av alla. Vi söker öppningar och samarbeten där andra fastnar i låsningar och prestige. Vi vill förändra, förbättra och komma framåt. Ge Sverige och alla oss som bor här svar på hur vi löser klimatkrisen, stärker tryggheten i hela landet, ger våra företag bättre villkor och ökar jämställdheten. På riktigt.

Det är dags för svensk politik att komma bort från låsningar. Från gamla sanningar eller osanningar om varandra. Avsluta det ställningskrig som rasat alldeles för länge och skapat helt onödiga kriser. Vi behöver välja en annan väg.

En väg mot mer samarbete och tillit. En väg där fler partier i den politiska mitten, såväl allianspartier som nuvarande regeringspartier, kan enas kring frågor som gör Sverige bättre. Som skapar långsiktighet, tydlighet och framtidstro.

Det är ett komplicerat läge i svensk politik. Men det är också ett läge som skapar möjligheter. För den som klarar av att välja bort den enkla vägen med svartmålning, hets och misstroenden. Som istället klarar av att vara med och ta ansvar, hitta konstruktiva lösningar och staka ut en hoppfull väg framåt.

Centervänner, vi har valt väg. Vi kommer fortsätta vara en konstruktiv samarbetskraft. Vi vet hur vi vill ta Sverige framåt. Låt oss använda de här stämmodagarna som en manifestation för just det. Låt oss visa hur vi har politiken som gör människors vardag grönare, tryggare och friare.

Tillsammans har vi skrivit historia gång på gång. Gjort det ingen trodde skulle gå. Vänt motgång till framgång. För tre år sedan gjorde vi vårt bästa riksdagsval på 30 år. För två år sedan gjorde vi vårt bästa EU-val någonsin.

Centervänner, i september nästa år är det dags att skriva historia igen!

Tack för att ni har lyssnat. Varmt välkomna till Centerpartiets partistämma 2021. Härmed förklarar jag stämman öppnad.