Annie Lööfs anförande under debatt om Ukraina i riksdagen

Anförande under debatt om Ukraina, riksdagen 28 februari. Det talade ordet gäller.

Herr/Fru talman,

Krigets larm ljuder åter över Europa.

Och för den som någonsin tvivlat på vikten av att stå upp för den liberala demokratin, för öppenheten, friheten och humanismen. För det fria ordet och för mänskliga rättigheter. Krigets larm är ert svar.

Vladimir Putins folkrättsvidriga, fullskaliga krig i Ukraina är ett oprovocerat och oacceptabelt slag mot det ukrainska folket. Mot Ukrainas suveränitet och mot den europeiska säkerhetsordningen. Men det är också ett direkt slag mot freden, en fred som vi länge tagit för given. Mot människors liv, trygghet och framtidstro. Mot allt det som vi i Sverige och övriga Europa grundar våra liv och våra samhällen på.

Det fulla ansvaret för det vi nu ser, bara timmar från Sverige, vilar på Vladimir Putin och hans regim. Putins storskaliga attack på Ukraina markerar ett nytt, historiskt mörkt kapitel i vår kontinents historia. Det vi sett och upplevt under den senaste veckan kommer för alltid att finnas med i Europas och världens historieskrivningar.

Historiens dom över Putins agerande kommer att vara hård. Det här är ett verk av en despot. Av frihetens och människovärdets fiende. Omvärlden måste fortsätta vara ovillkorligt tydlig i vårt fördömande av hans agerande och i vår uppmaning till Putin och de ryska styrkorna att omedelbart upphöra med våldet, dra tillbaka sina trupper och påbörja en ärlig och konstruktiv dialog med Ukrainas folkvalda regering.

Nu är tiden att stå på det ukrainska folkets sida. Nu är tiden att ge Ukraina allt det stöd de behöver och efterfrågar. Humanitärt, ekonomiskt och materiellt. Bidra med sjukvårdsutrustning, med bistånd, men också med försvarsmateriel som stärker Ukraina i kampen mot de ryska angriparna.

Därför är jag glad och stolt över att se hur Sverige igår kom med beskedet att vi stöttar Ukraina med såväl fältransoner, skyddsutrustning som defensiva vapen. Det är en historisk händelse, som senast skedde 1939, då i stöd och solidaritet med det finska folkets kamp mot Sovjetunionen. Då, på samma sätt som nu, stod ett annat europeiskt lands suveränitet och frihet på spel. Ett grannland och ett broderfolk. Nu, på samma sätt som då, ställer sig Sverige på demokratins och frihetens sida. Centerpartiet har drivit på för att komma hit och vi ställer oss helt och fullt bakom regeringens beslut kring stödet till Ukraina. Det vi gör nu kommer vi med stolthet att kunna blicka tillbaka på som ett av vår generations viktigaste och mest självklara beslut.

Jag är också glad och stolt över att vara en del av den Europeiska Unionen. Trots att det fanns en rimlig och förståelig frustration över att samtal och beslut tog tid går det inte att överskatta styrkan i det beslut som ett enhälligt EU fattade igår kväll.

Stödet, såväl det ekonomiska som det försvarsmateriella, och solidariteten, tillsammans med sanktionerna och fördömandet är av avgörande betydelse i ett extremt kritiskt läge. Det kommer att göra skillnad för situationen på plats i Ukraina, för de människor som nu tvingas fly sitt hemland, men också för Europas framtid.

Ett Europa som arbetar tillsammans, som värnar sina grundvärderingar om den liberala demokratin och som står upp som en enad kraft när mörka krafter hotar ett annat europeiskt land, det stärker min tro på EU:s och Europas framtid.

Det var också mitt medskick när jag nu på förmiddagen mötte mina liberala partiledarkollegor i ALDE-samarbetet för ett digitalt toppmöte om situationen i Ukraina och Europa. Där var vi överens att EU måste fortsätta tala med en röst, agera som en kraft i denna djupt komplicerade tid.

Vi var också överens om att vi på alla tänkbara sätt nu behöver stärka de liberala, frihetliga krafterna i såväl Ukraina som Europa ytterligare. Därför fattade ALDE-gruppen, på Centerpartiets initiativ, beslut om att nu ge President Zelenskys styrande parti i Ukraina, Servant of the People – Folkets tjänare, ett snabbspår till medlemskap i vår liberala gemenskap inom ALDE. Partiet kommer från och med i eftermiddag att tilldelas tillfällig extraordinär observatörsstatus och kommer, vid nästa ordinarie kongress i Dublin, att prövas som fullvärdiga medlemmar. Det är ett sätt att visa vår solidaritet med partiet och Ukraina och ytterligare flytta fram positionerna för den liberala demokratin i ett läge och på en plats där den är under direkt attack.

I ett gemensamt uttalande från vårt möte, där flera ukrainska samarbetspartier deltog inklusive president Zelenskyjs parti, lyfts flera kraftfulla åtgärder till stöd för Ukraina, militärt och humanitärt stöd, snabbspår för EU-medlemskap och flera verktyg för att ytterligare isolera den ryska regimen.

Det var ett känslosamt möte med direktrapporter från mina kollegor i krigets Ukraina. Ett möte som mynnade ut i ett starkt, kraftfullt och enigt stöd från oss liberala partier till Ukraina, dess befolkning och president Zelenskyj. Budskapet från det liberala Europa är tydligt - vi backar upp det ukrainska folket och visar att Ukraina inte är ensamma, Ukraina tillhör EU och Ukrainas sak är vår.

Men nu är också tiden att fortsätta stå upp för öppenheten och medmänskligheten. Göra allt vi kan för att så ett frö av trygghet och framtidstro för alla de människor som söker efter en skyddad plats för sig själva och sina familjer. Vi måste vara en tydlig och klar röst för att ge dessa människor en fristad. Både här i Sverige, men också i övriga Europa.

Stå upp för rätten att söka asyl och få skydd när man försöker undkomma ett krig, bara två timmar bort med flyg från Sverige. Vi måste själva och tillsammans med övriga EU skicka den solidariska signalen till människorna i kaosets och krigets Ukraina.

När friheten, tryggheten och framtiden slås i spillror, då står vi enade med öppen famn för skydd och säkerhet.

Nu krävs också enighet och samling här hemma. Nu är inte tiden för politiskt spel, konflikter och splittring. Nu är tid för tydlighet, ansvarstagande och handlingskraft.

Sverige behöver stå enat för att kunna stödja Ukraina på bästa sätt. Men vi måste också stå enat för att värna vår egen trygghet och säkerhet. Se till att ge Försvarsmakten och andra myndigheter bästa tänkbara förutsättningar för att utföra sitt jobb så bra som möjligt. Se över hur vi bäst stärker vår försvarsförmåga, vår krisberedskap och vår uthållighet på både kort och lång sikt.

Centerpartiet har varit en tydlig kraft för att förstärka det svenska totalförsvaret under de senaste åren. För att både stärka vår försvarsförmåga i hela landet och för att se till att alla delar av samhället, såväl militära som civila krafter har rätt verktyg för uppgiften. Här kommer vi fortsätta vara en handlingskraftig och konstruktiv kraft. En kraft för Sveriges bästa.

Men vi kommer också fortsätta vara en seriös, konstruktiv och tydlig röst för fördelarna med ett svenskt Nato-medlemskap, där vi söker medlemskap tillsammans med Finland. Inte för att göra det till en inrikespolitisk trätofråga i en allvarlig tid, men för att påtala styrkan och betydelsen av att Sverige fortsätter bygga sin säkerhet tillsammans med andra. Och visa att vi har full bestämmande- och beslutanderätt över vår egen försvars- och säkerhetspolitik.

Men i tider av krig, oro och ovisshet bär också du och jag ett ansvar för att agera för Sveriges bästa. Tänka på hur vi uttrycker oss mot varandra, vad vi delar i sociala medier eller sprider till vänner och bekanta. Stå upp för tilliten, öppenheten och toleransen. Värna den frihet som vi alla har turen att leva i. Det kan inte nog betonas i dessa allvarsamma tider.

Men vi delar också ett ansvar för att se kriget i Ukraina för vad det är. Det här är inte ett angrepp från det ryska folket, eller Ryssland som land. Det här är ett angrepp från Vladimir Putin och hans auktoritära, nationalistiska och antidemokratiska regim.

Det måste vi bära med oss. Vår ilska och våra protester får aldrig gå ut över ryska medborgare eller människor med en bakgrund eller familjeband i Ryssland. Vare sig här hemma eller i andra delar av världen. Vi måste vara större än så.

För samtidigt som krigets larm ljuder över Europa hör vi också någonting annat just nu. Vi hör rösterna från människor i Sankt Petersburg, Moskva och Jekaterinburg. Som trotsar förbuden och med fara för sin egen säkerhet protesterar mot Putins illegala krig. Vi hör människor i Berlin, Paris, Madrid och London. I Istanbul, Tokyo och Oslo och Stockholm. Alla med samma budskap. Nej till krig.

Vi måste alla förenas i den kampen och det budskapet. Förenas med andra röster och krafter för frihet, öppenhet och fred.

Tillsammans med sanktioner, stöd med defensiva vapen och ekonomiskt bistånd låta budskapet höras till makthavarna i Kreml och till människorna i Ukraina.

Tillsammans visa hur idén om människans frihet är och förblir starkare än alla diktatorers vapen och förband.

Från talarstolar, gator, torg och sociala medier låta ett annat budskap ljuda över Europa.

Nej till Putins krig – Frihet för Ukraina!