Röstförklaring vid statsministeromröstningen 2022

Riksdagen, måndag 18 oktober.

Dagens statsministeromröstning innebär ett paradigmskifte i svensk politik.

Aldrig tidigare har ett främlingsfientligt, nationalistiskt parti getts nycklarna till regeringskansliet. Vi röstar idag om Jimmie Åkessons regering och politik, som Ulf Kristersson är satt att genomföra.

Centerpartiet gav tydliga besked inför valet. Vi gick till val som ett självständigt, borgerligt, liberalt parti, ledda av våra gröna frihetliga värderingar. För Sveriges bästa ville vi att en kommande regering skulle föra en liberal politik förankrad i mitten. För att hitta svaren på de utmaningar vi står inför och samtidigt bryta den splittring och polarisering som riskerar att förlama Sveriges politiska handlingskraft.

Det blev tyvärr inget grönt, borgerligt, liberalt samarbete. Det blev ett konservativt maktskifte. Det blev en liberal kraschlandning, med enorma eftergifter till ett uttalat antiliberalt parti. Sverige ska nu styras av ett oktoberavtal - oket – ett ok som blir tungt att bära för liberala, borgerliga partier när man nu ska genomföra Sverigedemokraternas politik, på område efter område.

Två saker är för oss tydliga inför dagens omröstning. För det första. Det vi nu ser, för första gången sedan demokratins genombrott i Sverige, är en regering som är helt beroende av Sverigedemokraterna. Det vi varnade för skulle hända under valrörelsen har nu hänt. Men det vi sa under valrörelsen, det vi lovade våra väljare, det ligger fast. Centerpartiet kommer inte släppa fram en regering där Sverigedemokraterna ingår, eller där Sverigedemokraterna ges avgörande inflytande över varje beslut och hela regeringens budget.

För det andra. Alla alternativ är inte uttömda. Det finns regeringskonstellationer och samarbeten som inte prövats fullt ut. Samarbeten mellan partier i mitten, där vi hade kunnat få en politik för tryggheten, företagen, klimatet och landsbygden utan att tumma på tolerans, medmänsklighet, rättssäkerhet och framtidstro.

Det finns fortfarande mycket som idémässigt förenar de partier som framgångsrikt styrde Sverige i en alliansregering under åtta år. Jag vill tro att Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har kvar värnandet om individens frihet och trygghet, att välfärd och välstånd skapas av välmående, växande företag och att öppenhet och samarbete med omvärlden är avgörande för Sveriges framtid. Därför gör det mig så bedrövad att dessa tre forna allianskollegor nu slagit in på en helt annan väg - på att genomföra hela Sverigedemokraternas valprogram.

Den högerregering som nu sannolikt kommer på plats oroar inför en snårig och utmanade mandatperiod. Det är extra vanskligt i det mycket osäkra omvärldsläge vi befinner oss i. Vi har krig i vårt närområde, Sverige befinner sig mitt uppe i en känslig Natoprocess, vi ser hur klimatkrisen fortsätter med oförminskad kraft, hur inflation och elpriser skenar. Detta borde vara tid för samförstånd över blockgränserna, inte konfrontativ konservativ politik, byggt på lös grund. Sverige hade behövt en annan väg.

Dagens omröstning handlar för Centerpartiet inte främst om Ulf Kristersson som statsminister, den handlar ytterst om vilken maktposition man är beredd att ge Sverigedemokraterna.

Det är en helt ny situation i svensk politik när ett främlingsfientligt parti dels är en del av ett organiserat samarbete med en tillträdande regering och tar plats i regeringskansliet, dels får hela kärnan i sitt program tillgodosett i den överenskommelse som ligger till grund för regeringen. Detta är allt annat än liberal politik.

Centerpartiet vill inte ge denna makt över hur Sverige styrs till Sverigedemokraterna, vi vill inte att denna antiliberala politik ska genomföras. Därför kommer Centerpartiets riksdagsgrupp att trycka rött vid dagens statsministeromröstning och till den politik som Ulf Kristersson har presenterat.

Vi kommer att vara ett aktivt, liberalt och självständigt oppositionsparti. Vi kommer fortsätta driva en politik för Sveriges bästa. För ett land där människor får bestämma mer över sina egna liv. För mer av ekonomisk och social frihet, bättre omsorg om miljö och klimat och en trygg välfärd som ger alla möjlighet att förverkliga sina drömmar. Oavsett förutsättningar och oavsett var du kommer ifrån eller var i landet du bor.

I ett stormigt politiskt klimat står Centerpartiet stadigt i våra liberala värderingar.

Vi kommer vara konstruktiva i de fall där det finns en möjlighet att hitta andra majoriteter, utan att tumma på öppenheten och humanismen. Inte minst kring försvar och säkerhet, där varje ansvarsfull statsminister borde tänka både en och två gånger innan man lägger makten och besluten i knät på ett parti som så sent som i våras inte kunde välja mellan Putin och Biden.

Centerpartiets röst och vår kraft kommer märkas tydligt framåt. En stark liberal kraft i mitten av svensk politik är viktigare nu än någonsin, som alternativ till ett styre där Sverigedemokraterna är den dominerande politiska kraften.

Tack!