Centerpartiet lokalt

Intressanta forskningsresultat

Den svenska paradoxen kallas det faktum att vårt land har en av världens friskaste befolkningar men högst andel sjukskrivna.

Många har lagt sina pannor i djupa veck för att finna orsaken bakom paradoxen. Professorerna Assar Lindbeck, Mårten Palme och Mats Persson presenterade nyligen intressanta forskningsresultat. http://di.se/Index/Nyheter/2006/04/07/182825.htm?src=xlink

De antog att problemet är att många svenskar när de inte trivs på sitt arbete blir sjukskrivna istället för att säga upp sig och söka ett nytt arbete. De gör så beroende på LAS gör att när personal ska sägas upp gäller sist in, först ut. Hellre stanna på ett jobb som leder till utbrändhet och sjukskrivning än att söka sig till ett arbete där man mår bättre är resultat.

För fem år sedan ändrades lagen sedan miljöpartiet röstade med de borgerliga. Numera har små företag rätt att undanta två personer från den strikta turordningen. De tre professorerna har nu analyserat hur lagändringen ändrat arbetsgivares och arbetstagares beteende.

Analysen visar en statistiskt säkerställd minskning av sjukfrånvaron i företag med upp till tio anställda. Före reformen hade företag med 1-10 anställda lika hög sjukfrånvaro som företag med 11 till 20 anställda. Idag har företag med 1-10 anställda en minskat sin sjukfrånvaro med 3% i förhållande til andra företag.

För individen är det en mycket stor vinst. För samhället innebär det 100 000 förre sjukdagar per år och en besparing på 75 miljoner kronor.

Intressant forskning tycker jag.