Centerpartiet lokalt

Min städerska Mona är ingen piga!

Så sa Finlands biträdande finansminister Ulla Maj Winderoos då hon beskrev det finska systemet med avdragsrätt för hushållsnära tjänster. Exemplen från många andra länder är tydliga. Tyvärr sätter socialdemokrater stopp för en klok reform. De gör det dessutom med argument som förolämpar många som arbetar i den nya branschen.

Avdrag för hushållsnära tjänster skapar nya arbetstillfällen. Det är dessutom en mycket bra metod att skapa livskvalité för många stressade dubbelarbetande barnfamiljer.

Ännu ett argument varför Sverige behöver en ny regering.