Centerpartiet lokalt

HD dom ger osäker sjukvård

En sjuksköterska dömdes av Högsta Domstolen för vållande till annans död. Hon hade sprutat fel koncentration av ett läkemedel i ett spädbarn. Misstaget ledde till att barnet dog. När ett barn dör är det en katastrof. Om det dessutom sker som resultat av en felbehandling är det fasansfullt. Vid en första anblick kan det därför tyckas rätt att den som gjort fel döms. Vid närmare eftertanke kan domen leda till större risker för patienter i sjukvården.

Det begås många fel i sjukvården. I USA räknar man med att det dör lika många per dag på grund av misstag i sjukvården som om det störtade en fullastad jumbojet varje dag.

Man kan angripa problemet på två olika sätt. Antingen kan man utgå ifrån att endast klantskallar begår misstag. Arbetet måste då inriktas på att hitta klantskallarna i sjukvården och plocka bort dessa. Det är den metod som tidigare varit förhärskad. Anmäl den läkare som gjort fel så att han får sitt straff. Det har inte lett till en säkrare sjukvård utan snarare till en mentalitet av att sopa under mattan så att inget upptäck.

Det andra sättet är att utgå ifrån att alla människor begår misstag. Så länge människor ska jobba i sjukvården kommer misstag att begås. Det gäller att hitta system och rutiner som minskar risken för misstag och som gör att misstag får så små konsekvenser som möjligt. Då gäller det att hitta så många misstag som möjligt och lära av varje liten detalj som går fel eller till och med av händelser som kunde ha lett till misstag. Det gäller då att uppmuntra att alla misstag eller nästan misstag rapporteras, följs upp och att man hittar sätt att undvika att det händer igen. Det leder till en säkrare sjukvård vilket däremot inte anmälningar, disciplinstraff och domar i HD gör.