Centerpartiet lokalt

Tydligare kan det inte vara

än när Hans Karlsson, arbetsmarknadsminister, besöker Gävle. Han besöker ett län där enligt TCO mer än 50 000 står utanför arbetsmarknaden. Han besöker Gävle där 12 000 försörjs med a kassa, sjuk kassa eller socialbidrag. Han har inget att komma med vilket både Arbetarbladet och Gefle Dagblad konstaterar.

Att den offentliga arbetslösheten sjunker ett valår förvånar ingen. Den statistiken rattas från Rosenbad. När man däremot tittar på hur många som har arbete blir bilden en annan. Sen 1991 har det försvunnit 500 000 jobb, de flesta i privat sektor.

Ska vi få fler människor i arbete handlar det om att se till att svenska storföretag inte skickar produktionen utomlands, att småföretag vågar anställa och att löntagare vågar ta steget och starta eget. Bra villkor för företag är det enda sättet i en öppen global ekonomi att få fler människor i arbete.

Karlsson föreslår lag om att privata företag ska tvingas omvandla deltid till heltid. Jag ser mig omkring och ser massor av småföretag som är beroende av deltider men inte har råd med heltider och som med Karlssons lag skulle tvingas säga upp. Furuvik och Kungsbergets skidanläggning har sagt att lagen vore en katastrof.

Karlsson har drivit igenom att det är arbetsgivaren som ska betala sjuklön de första två veckorna vilket gör att småföretagare inte vågar anställa.

Karlsson försvarar förmögenhetsskatten vilken ser till att kapital som skulle kunna ha använts till investeringar i Sverige hamnar utomlands.

Listan skulle kunna göras lång, mycket lång.