Centerpartiet lokalt

Jogg på Lidingö

Gårdagens halvtimmesjogg gick på Lidingö. Sprang förbi Rönneberga kursgård. Namnet kändes bekant trots en puls på 140. Kom så ihåg att det var där den socialdemokratiske riksdagsmannen Ola Rask härjade. Han som kvitterade ut två löner, en som riksdagsman och en som kursgårdsföreståndare, fick två rese ersättningar en från Rönneberga i form av tjänstebil och sen en från riksdagen. Rönneberga är alltså liktydigt med ännu ett exempel på hur det går när man sitter förlänge vid makten och tar sig förmåner som man inte borde ha. Det finns så många sådana exempel numera. Maktskiften har vissa födelar. Garderoberna städas på gamla lik. Enparti styre har aldrig varit framgångsrikt.