Centerpartiet lokalt

Cykelhjälm eller inte cykelhjälm

Jag är för närvarande starkt engagerad i en debatt med mig en närstående om huruvida cykelhjälmslagen även är tillämpbar på svensk landsbygd.

Fakta i målet är att 64% av de som dör i cykelolyckor dör av huvudskador. Olika undersökningar visar att mellan 45 och 88% av dessa skulle ha överlevt ha överlevt med cykelhjälm. Jämförbart är att 50% av de som dör i bilolyckor saknar bilbälte.

Cykelhjälmen är förövrigt den enda verksamma skyddsutrustning.

Tyvärr räcker inte alltid vare sig sakargument eller hänvisning till att av riksdagens stiftad lag ska åtföljas även i Vinnersjö utan man hamnar i krass maktuppvisning i form av ekonomiska repressalier. Det biter alltid.