Centerpartiet lokalt

Kärnkraften

Förtroenderådet innebar också ett nytänkande i energifrågan. Norterbart var att ingen reseverade sig mot den nya linjen.
Vi har krävt avveckling i trettio år och inget har hänt. Nu handlar det istället om att utveckla nya energikällor. Efter att gång på gång ha uppmanat Göran Persson att ta initiativ till en bred energiöverenskommelse tar nu Maud själv initiativet. Det viktigaste för centern är att få en överenskommelse i alliansen om energipolitiken. Egentligen är det bara folkpartiet och givetvis miljöpartiet som har i sak avvikande uppfattningar i energipolitiken, övriga partier är mer eller mindre överens.

En som enbart hade sura kommentarer under gårdagen var den gode Göran. I ett slag förlorade han sitt enda kvarvarande bevis för "borgerlig splittring". Stackars Göran.