Centerpartiet lokalt

Skolavslutning i Kyrkan

Diskrimineringsombudsmannen tycker det ar diskriminerande att skolavslutningen pa manga hall sker i kyrkolokaler. Det ska inte fa ske med tanke pa att manga ar ateister och muslimer.

Da har man missuppfattat diskriminering. Diskriminering ar att alldeles for manga fodda utom norden nekas tilltrade till arbetsmarknaden. Att de regelmassigt for samre lon for samma arbete. Att de ar underrepresenterade pa hogre utbildningar. Att de pa manga hall hamnar i de samsta bostadsomradena.

Att Sverige ar ett land med en urgammal historia dar kristendomen haft en avgorande betydelse och att vara traditioner, sanger, litteratur, konst och sa vidare ar pa ett avgorande satt paverkat av kristendomen har ingenting med tradition att gora. Skulle vi i for att undvika diskriminering ta avstand fran var historia och vara traditioner skulle det bara oka klyftorna i det svenska samhallet.

Det har ockso ordforanden i Sveriges muslimska rad insett. Hon tycker det ar helt ok att skolavslutningar halls kyrkan om det ar den tradition som finns pa skolan. Muslimska radet ar oerhort mycket klokare an Distrimineringsombudsmannen.