Skarpning LO

Pa Hultsfredsfestivalen uppmanas ungdomar att med en hammare sla i en spik i en borgerlig partiledares huvud!!!!!!!!

Borde inte LO tillvarata sina medlemmars intressen genom att ifragasatta varfor mer an en miljon av landets arbetsfora befolkning star utanfor arbetsmarknaden istallet for att med allt raare metoder bekampa demokratiska partier.