Och Barbro hade ingen aning

Ett hundratal flyktingbarn utsattes av olika orsaker for stor psykisk pafrestning och reagerade genom att bli apatiska. Invandrarminister Barbro Holmberg hade ingen aning om att barn kunde reagera pa det sattet och trodde att de bluffade.

Ett av de barn i historien som utsatts for en oerhort hard psykisk misshandel och dar hela forloppet dessutom dokumenterats noggrannt ar vad den unge Dauphin, kronprins och son till den Ludvig den XVI av Frankrike och Marie Antoinette drabbades av. Han utsattes under det tidiga 1790 talet for en vidrig psykisk misshandel. Fangslades med sin pappa, mamma, faster och stora syster. Fick uppleva hur forst pappa, sen mamma och faster fordes bort fran det beryktade Tornet, for att halshuggas med den da nyupfunna giljotinen. Han skildes sen fran sin syster och kastades i en fangelsehala utan nagon som helst mansklig kontakt. Mat fick han, det var allt. Nar man senare skulle besoka honom visade det sig att han blivit helt apatisk, pratade inte, markte inte att nagon fanns i rummet.

I slutet av sjuttonhundratalet fanns i Frankrike heller ingen som hade en aning om att barn kunde reagera med apati pa svar psykisk misshandel. Nar Dauphin kort darefter dog misstankte man att han blivit utbytt och utbytingen fatt order om att vara apatisk. Forst pa 2000 talet kunde modern DNA teknik bevisa att det var den unge kronprinsen som psykiskt misshandlats och reagerat med apati for att senare do.

Att man under franska revolutionen inte hade en aning resulterade i en god marknad for alla handa bluffmakare som kunde pasta sig vara den riktige Dauphin. Att Barbro Holmberg drygt tvahundra ar senare inte hade en aning resulterade i att ett hundratal flyktingbarn fick lida manga manader i onodan.

Det saknas kunskap om barn pa manga av de stallen dar beslut fattas.