Centerpartiet lokalt

Bredband åt alla, även i Gävle kommun

I dagens GD visar socialdemokraterna upp sitt fullkomliga ointresse för att alla ska ha tillgång till internet, även vi som bor på landsbygden. Det har föranlett mig att ställa följande fråga till kommunarådet Carina Blank:

Enligt Post och telestyrelsen, PTS, är det fortfarande långt att gå innan alla har tillgång till Internet via bredband. I Gävleborgs läns ligger Gävle kommun på en bottenplats. Endast 92% av kommunens innevånare har möjlighet att få bredbandsuppkoppling medan Hofors ligger på 98% och Söderhamn på 99%.

Har kommunalrådet Carina Blank någon strategi för hur hela Gävle ska leva, det vill säga i första hand alla som bor i orter med mer än 100 innevånare ska få tillgång till Internet?