Centerpartiet lokalt

Så var det Persmäss

Idag är det persmäss. Båda de stora helgonen Petrus och Paulus, Sankte Per och Sankte Pål, ska firas då den 29 juni var dagen då de led martyrdöden. Så här sa den gamle Påven i sin persmässpredikan för fyra år sedan.

Det är den dagen då slåttern ska börja i mellansverige. Persmässoregn lär vi inte få.

Höskörden för familjens två hästar hoppas jag får hjälp med senare under veckan och tänker därför ägna förmiddagen åt höskörd i mindre skala, klippa gräsmattan.