LAS eller barnen

Barnkonventionen är något som alla svenska politiker älskar att ta med i sina högtidstal. Alltför få inser att det är ett kontroversiellt dokument som ställer krav. Barnkonventionen innebär att när det i politiskt beslutsfattande står mellan att stå på barnens sida och på andra viktiga intressens sida ska barnen komma först.

Hur blir det då....

LAS säger att den lärare som är sist anställd ska sparkas först. Arbetsgivaren är en kommun. När Gävle kommun får för många lärare och några måste sägas upp så blir det en flyttkarusell. Ettornas fröken i Bergby ska ersättas med tvåornas majje i Srömsbro. Det leder till att femornas fröken i Hedesunda ska bytas ut mot treornas fröken på Lilla Sätra.

När riksdagen beslutade om LAS, vilka riksdagsmän ställde då frågan "stämmer det här med FN:s barnkonvention?".

Är lärarnas anställningstrygghet viktigare än barnens behov av lärarkontinuitet?

Jag vet vad jag tycker.