Rapport från spännande möte

Förra veckan träffade jag Åsa Jacobs från Amnesty. Träffen kom till på Amnestys initiativ och är en del i att de stämma av åsikterna hos presumtiva riksdagsledamöter. Det var ett mycket givande möten. Att träffa människor och diskutera politik är det roligaste som finns i politiken.

Med Åsas tillstånd följer här den VDN märkning av mig som hon gjort och skickat runt i Amnesty.

Amnestygrupp 121 Gävle

Rapport från möte med riksdagskandidat
under kampanjen ”En aktiv röst” 2006


Mötet skedde med Anders W. Jonsson, kandidat för Centerpartiet.
Närvarande från Amnesty var Åsa Jacobs, medlem i grupp 121 och DO för distrikt 16.

Mötet skedde onsdag 19 juli, 2006, kl.17:00 - 18:00 på Anders arbetsplats, Barnkliniken på Länssjukhuset i Gävle, där han är avdelningschef.

Anders hade förberett sig inför mötet genom att hämta information på Amnestys hemsida. Vi diskuterade de fyra punkterna och han kunde kryssa Ja för alla punkter på checklistan, utan större diskussion, förutom den som handlar om att ”Sverige inte skall exportera vapen till länder som kränker de mänskliga rättigheterna” Han satte sitt kryss mellan Ja och Nej. Hans resonemang var att han behövde mer information för att kunna ta ställning och han skulle hämta mer info på
www.controlarms.org.

Om han kommer in i riksdagen var han mycket intresserad av att delta i riksdagens ”Amnestygrupp”. Han har tidigare varit medlem. Anders står som nummer två på länets riksdagslista och Centerpartiet i Gävleborg har idag en plats i riksdagen. Han bedömde sina chanser som 50/50 pga personvalskampanjen.

Eftersom Anders är aktiv i Rädda barnen, (jag är passiv medlem) och han arbetar som barnläkare pratade vi en hel del om barnens rättigheter kopplat till kvinnors rättigheter, men också till hur konventionen om barns rättigheter lätt blir något som vi stolta hänvisar till att vi skrivit under men i konkreta ärenden inte följer. Han arbetar lokalt för att det ska komma tillstånd ett Barnhus i Gävle, läkare från sjukhuset har varit till Island för att hämta mer information. Idag finns en grupp i länet som hjälper barn (flickor) som utsatts för sexuellt våld eller kränkning och de har ett bra fungerande arbete i denna ”Isabellagrupp”.

Inför valet bloggar Anders på
www.anderswjonsson.blogspot.com för att nå ut med sina synpunkter.

Avslutningsvis såg Anders fram emot mer samarbete med Amnesty.