Centerpartiet lokalt

SKGS hoppar i galen tunna

SKGS är en samarbetsorganisation mellan de fyra branschföreningarna, Skogsindustrierna, Plast och kemiföretagen, Svemin och Jernkontoret. Man står för de svenska basindustrierna men verkar ha som främsta syfte att driva på för kärnkraftsutbyggnad.

Nils G Åsling och jag skrev tidigare i sommar en debattartikel där huvudbudskapet var ”en klok näringspolitik minskar arbetslösheten”. Vi dristade oss där till att säga att sysselsättningsökning kommer att ske i de små och medelstora företagen. Vi betonade att 70 talets polemik om stora företag mot små är borta inom näringslivet. Alla inser att små företag är beroende av stora och vice versa. Inom socialdemokratin är främst småföretagen i skottgluggen. Svenskt näringsliv har listat regeringens förslag under mandatperioden. Av 28 förslag var 21 negativa för företagen. Många av de tokiga beslut som fattats av s regeringen slår stenhårt mot småföretag men stora företag kan parera. Ett exempel är att arbetsgivaren betalar sjuklön under två veckor, en baggis för ett storföretag men förödande för den som har två anställda. Ett annat är förbudet mot säsongsarbete och mot deltidsarbete. Påverkar inte storföretaget så mycket men rycker undan fötterna för många små.

Vår artikel var anledning till ett angrepp från SKGS. Ansatsen var ”Ni glömmer basindustrin”. Ofattbart att en av näringslivets organisationer inte inser att såväl arbetslösa som näringsliv har allt att vinna på att Alliansen får majoritet efter höstens val. Förståeligt blir det kanske för den som vet att bakom begreppet ”basindustri” står gruv och skogsnäringen där staten är storägare. SKGS ställer kanske lydigt upp som en del av den socialdemokratiska valpapparaten när pappa Göran kallar.

En annan förklaring är de sista meningarna i SKGS angrepp där energifrågan tas upp. Det gör den i allt vad SKGS låter publicera. Mer kärnkraft är det underliggande budskapet. Förvånande att inte SKGS har mer politisk näsa än att man förstår att alliansens enighet kring energipolitiken är historisk och möjliggör en långsiktig energipolitik. Den av SKGS älskade vänsteralliansen är långt ifrån enig om vare sig energipolitik eller andra centrala områden.

Ologiken och inkompetensen i SKGS agerande kan bara ha sin förklaring i husse heter Persson.