Landshövdingens avgång?

Min kollega som riksdagskandidat i länet Magnus Andersson får idag uppmärksamhet i media efter att ha krävt Landshövding Christer Eirefelts avgång. Jag har av media fått frågan och sagt att vare jag inte haft någon anledning att kräva landshövdingens avgång.

Det är viktigt att enskilda personvalskandidater har stor frihet att ta ut svängarna i diskussionerna så länge man inte går emot den politik som partiet tänker driva i riksdag och regeringsställning.

Magnus uttalande faller helt inom det tillåtnas ram och är ett ställningstagande som man kan kosta på sig som ung i politiken. Min egen lista på alla potentaters avgång som jag krävt är lång och inkluderar såväl partiledares som olika minstrars. Det var nog bara inför att kräva kungens avgång som jag en gång i tiden hejdade mig.