Socialdemokraternas huvudmotståndare

Jag får intrycket att socialdemokraterna i Gävleborg har utsett Centerpartiet till sina huvudmotståndare. Debattartikel efter debattartikel, insändare efter insändare går man till angrepp på Centerpartiet som kommit med en rad konkreta förslag hur massarbetslösheten ska kunna miniska. Dock utan att ha andra egna förslag än uppmaningen till ungdomar att flytta ifrån länet.
Läs mitt senaste svar som var publicerat i Hudiksvallstidningen.