Invandringens USA

USA upplever nu en snabb ökning av antalet invandrare. Läs artikel i New York Times. Folkräkningen 2006 visar en ökning med 16% den sista fem åren. Det är framförallt mexikanska invandrare. Det nya är att man inte längre bosätter sig i de Californien, Florida, New Mexiko och New York utan även delstater som Michigan, Montana och Maine får sin beskärda del.

Mekanismen är att en familj från ex vis Nicaragua bosätter i ett litet samhälle. Får snabbt jobb och integreras i det amerikanska samhället. Skriver hem och berättar och familj och vänner följer efter.

Vi har mycket att lära av amerikansk integration eller kanadensisk för den delen.