Hans Karlsson igen

Rätt till heltid kan skapa revolution Det blir inget lagförslag om rätt till heltid före valet. Men löftet kvarstår, säger den gode Hans Karlsson.

Han har upptäckt vad alla arbetsgivare upptäckt för länge sen. En lag om heltid skulle förvärra arbetslösheten. I Gävleborg innebär det att 12 000 arbeten är hotade i våra småföretag.

Hans Karlsson säger vidare i LO tidningen att om sossarna vinner valet, vilket Gud förbjude, kommer en lag. Lika svårt då som nu.

Jag som älskar kollektivavtal tycker att lön och arbetstider är något som passar alldeles utmärkt att komma överens om genom förhandlingar. I en framtid kanske mer lokalt än idag. Vad som passar i Stockholms innerstad kanske inte passar på sågen i Vinnersjö.

Hans Karlsson är en sann tillgång för alla oss som vill att Sverige behöver en ny regering.