Demokratitåget i Gävle


I går manifesterade alla partier sin avsky mot rasism och för demokrati genom ett gemensamt demokratitåg från Gävle Station till torget. Min valbyrå rullade i tåget och betjänades sen av Marina Alfredsson-Bror och Erik Holmestig. Toppkandidater på kommun respektive landstingslistan i Gävle.