Ungdomsarbetslösheten högst i Gävleborg

Rapport har försökt reda ut hur ungdomsarbetslösheten i Sverige egentligen ser ut. Hur man än vrider och vänder på statistiken så framgår det klart av Rapports undersökning att det är mycket svårt för unga att etablera sig på arbetsmarknaden och att det måste vara socialdemokraternas största misslyckande under mandatperioden att en hel ungdomsgeneration håller på att gå förlorad när det gäller rätten till arbete. Varför skulle socialdemokraterna lyckas nästa mandatperiod när man så katastrofalt har misslyckats tidigare? I spåren av den stora ungdomsarbetslösheten syns också sjukskrivningar och förtidspensioneringar av unga. Vill vi verkligen ha det såhär?