Stoppa bäverkvinnan!

Socialdemokraterna startar sista veckan på tema Klasskamp, minska klyftorna. Att de bara vågar. Under Göran Perssons år vid makten har klyftorna ökat. Sverige är ett av mycket få länder där antalet barn i fattiga familjer ökar. Det beror på att allt fler hamnar i bidragsträsket.

Minskning av klyftorna kan bara ske om fler kan försörja sig genom ett jobb. Alla s ministrarna hetsade mot moderaterna utom Mona Sahlin. Hon gick till angrepp på Maud Olofsson. Stoppa denna bäverkvinna innan hon gnagt sönder varenda trygghetssystem vi har ansåg Mona Sahlin.

Det som hotar hela vår välfärd är att mer än en miljon människor i arbetsför ålder försörjs genom a-kassa, sjuk-kassa eller socialbidrag. Ska det vara så svårt att förtstå. Fler människor i arbete är räddningen för välfärden. Fler måste, som Maud brukar, säga bli som flitiga bävrar och inte som fågelungar förvänta sig att få mat av andra.