Splittringsbudskap i Svenska Dagbladet

Dagens SvD innehåller en märklig debattartikel från ett gäng KD politiker med den avhoppade moderate riksdagsmannen Gustav von Essen i spetsen.

Budskapet är att KD bör bli Sveriges nya högerparti.

Bilden av ett parti blir för väljarna tämligen förvirrad när den interna debatten ska föras på tidningarnas debattsidor. Vad är det för fel med att diskutera internt innan man bestämmer sig för att gå ut till väljarna med ett nytt budskap.

Jag avundas inte vännerna i KD. Först diskussionen under våren om KD skulle bli ett antiabort parti. När den frågan är avgjord ska nu diskuteras offentligt, med udden mot ett annat Alliansparti, huruvida KD ska vara ett högerparti eller ej.

Varför inte istället lägga energin på att stå upp bakom Hägglund och torgföra Alliansregeringens politik där trots allt KD fått genomslag för många av sina kloka förslag.

Vi (politiker och tjänstemän som företräder Alliansen) måste ha en sak klar för oss. De flesta journalister och debattredaktörer har nu ett för ögonen, hitta tecken på att Alliansregeringen har interna problem. Allting som luktar splittring kommer att få publicitet. Den fråga var och en som på något sätt företräder Alliansen måste ställa sig borde vara; är splittring det budskap som vi vill att väljarna ska få sig till del? Istället för att torgföra internt kiv borde fokus ligga på att faktiskt berätta om allt det positiva som nu sker.

Med viss insikt i det inre arbetet känner jag mig fullständigt övertygad om två saker. För det första kommer det här att bli den första ickesocialistiska regeringen i den svenska historien som sitter en hel period. För det andra kommer det resultat som vi tillsammans redovisar för väljarna 2010 inte att låta skämmas för sig.