Landstingspolitiker på resa

Jag hör och läser upprörda kommentarer över att landstingsstyrelsen i Gävleborg ska resa till Kanade för att få intryck och lära sig om ett annat sjukvårdssystem.
Jag har svårt att uppröras. Lika självklart som att läkare och annan personal måste få delta i internationella kongresser på landstingets bekostnad för att hämta hem ny kunskap om medicinska landvinningar, lika självklart är det att landstingspolitiker måste se sig om utanför de egna landstingsgränserna.
Om man nu inte gjort någon studieresa på 7 år och den gick till Kanade förra gången också kanske man skulle ha kunnat föreslå Finland för att se på hur företagshälsovården arbetar i nära samarbete med primärvården, till Norge för att se hur man på några få år fått en primärvård med nära nog hundraprocentig läkartäckning eller varför inte till Nederländerna där man lyckats få ner mycket höga sjuktal.