Slutet väl allting väl?

Så verkar då dagens drama i riksdagen sluta i en återremiss till utskottet. Detta efter en något ovanlig förhandling inför öppen ridå mellan försvarsministern och Fredrik Federley, riksdagsledamot hörande till majoriteten. Sist jag minns en förhandling inför öppenridå i riksdagen var väl när den socialdemokratiska minoritetsregeringen inte på förhand kom överens med sitt stödparti vänstern utan tvingades förhandla från riksdagens talarstol.
Det konkreta resultatet av det senaste dygnet verkar bli ett något modifierat lagförslag. En from förhoppning är det inträffade blir ett undantag och att alla kan fundera på hur en liknande situation inte ska upprepas. Oppositionen måtte gnugga sina händer med enda smolk i bägaren att Fredrik F i Akutellt tydligt lyckades förklara att lagsförslaget tillkom på socialdemokratiskt initiativ med Bodström som pappa.
Att regera i koalition är inte lätt. Sannolik dock lättare än att regera med minioritetsregering och stödpartier. Allt samarbete mår dock bra av att i lugn och ro kunna förhandla sig fram till gemensamma välförankrade överenskommelser och inte avgöras i plenisalens dramatik.