Ajabaja

Ledarskribenten på Östra Småland är en före detta politisk sakkunnig på regeringskansliet. Han är mycket upprörd över att vi är några politiker på Rosenbad som har för ovana att av och till skriva små blogg kommentatarer. Det är främst kollegan Mattias Lundbäck som skriver på bloggen den hälsosamme ekonomisten (www.ekonomismen.blogspot.com)som ådragit sig hans vrede. Men även jag känner mig träffad.
På Perssons tid får man veta, höll de politiskt sakkunniga tyst. Det kan nämligen missuppfattas att vi talar å regeringens vägnar när vi skriver.
Jag hoppas att ingen av er som läser mina anteckningar har uppfattat det som att jag skriver å regeringens vägnar. Jag inte stämt av vare sig med Maud eller med någon annan innan jag plitar.
För att undvika missförstånd skriver jag heller aldrig om det jag arbetar med i verkstaden på Rosenbad. När produkten är klar blir den officiell i form av regeringsbeslut. Så från det budgetarbete som nu pågår mycket intenstivt tänker jag inte skriva en rad.