Fullmäktigegrupp

Som vanligt välbesökt fullmäktigegrupp i Gävle på kvällen. Anna Karin Ferm, projektledare i kommunen, berättar om Gävles ansökan för att bli EU:s kulturhuvudstad 2014.
När aktuella ärenden diskuteras blir det en tuff diskussion kring hur kommunen agerat i frågan om Engelska gymnasiet skulle få etablera sig i Gävle eller ej. Alliansen i Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden hade inget att erinra mot att kommunen försökte sätta stopp.
Inläggen är många och engagemanget högt. De flesta närvarande har en mycket positiv inställning till friskolor och framförallt elevens rätt att välja. När Centerpartiet blivit ett av de mest friskolepositiva partierna på riksnivå känns det tydligt att frågan är väl förankrad.