Patienten får makten över primärvården

På regeringens uppdrag har ett förslag tagits fram som gör det obligatoriskt för alla landsting att släppa makten över primärvården till patienterna. Det sker genom att landstingen åläggs att införa fritt vårdval för patienterna och etableringsfrihet för läkare i primärvården. Utredaren föreslår dessutom att inte bara allmänläkare utan även andra ska kunna etablera sig fritt i primärvården.
I stort sett samtliga landsting har i remissrundan sagt nej till förslaget då man menar att det inskränker på det kommunala självbestämmandet. Jag tror inte att regeringen kommer att fästa så stor uppmärksamhet vid att landstingspolitiker vill behålla makten. Patientens självbestämmande är viktigare än kommunpolitikernas självbestämmande. Vår kloke socialminister Göran Hägglund(kd) säger i Dagens Medicin att " min uppgift är inte i första hand att glädja landstingspolitiker. Makten ska flytta från landstingspolitikernas sammanträdsbord till patienternas köksbord.

För centerpartiets del är frågan rätt enkel. När partistämman i Kalmar 2007 diskuterade frågan beslöts att primärvården ska vila på två grundläggande principer, etableringsfrihet för personal och patientens rätt att välja vårdgivare.